Minken og magten – kronologi

Opdateres jævnligt, så læs fra bunden for det nyeste i sagen. Links til rapporter mv.

(Foto Kopenhagen Fur)

Forord: Det ekstreme forsigtighedsprincip

25. januar 2020

“Flagermus og mink kan være de to kandidater til reservoir for 2019-nCov”, (det daværende navn for covid-19), skriver kinesiske forskerne i en artikel, som ikke får den store opmærksomhed eller slet ingen opmærksomhed i Danmark.

14. marts

Departmentschef Per Okkels i Sundhedsministeriet skriver i email til direktør i sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, at han skal “forlade ansvaret for proportionalitet i anerkendelse af et ekstremt forsigtighedsprincip

4. april

Styrelsen for Patientsikkerhed kan med bekendtgørelse nr. 368 af 4. april 2020 give påbud om testning eller isolation m.v., hvis det er tvingende nødvendigt for at forebygge spredning af coronavirus/covid-19. Bliver ikke anvendt for minkfarm-ansatte.


1. På de første tre smittede farme bliver dyrene aflivet efter et forsigtighedsprincip

12. juni

Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller Fødevarestyrelsen, at mink og familie på en minkfarm er smittet med covid-19. Smitten er sandsynligvis kommet til farmen mindst en måned tidligere, da det tager en vis tid, før en hel farm er smittet.

17. juni

Fødevarestyrelsen udsender pressemeddelelse om den smittede minkfarm. Dyrene bliver aflivet efter et forsigtighedsprincip. Det samme sker for dyrene på de næste to smittede farme.

18. juni

“SSI (Statens Serum Institut) vurderer, at et reservoir for SARS-CoV-2 (corona) i mink er meget bekymrende, og at nedslagtning er relevant.” (side 4 i redegørelse)

20. juni

En utryg nabo til en minkfarm, skriver til både sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og daværende fødevareminister Mogens Jensen (S). Han opfordrer til omfattende test af minkfarmere. Han spørger om smitten kan komme med foderbilen eller med vinden.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Arkivfoto Nordtinget.

2. Smittede mink slipper for aflivning og forsigtighedsprincip

7. juli

Smittede mink skal ikke længere aflives. Forsigtighedsprincip forlades. Hygiejne skal inddæmme smitten.

8. juli

En dyrlæge i Fødevarestyrelsen svarer i et to-siders brev til minknaboen, som skrev til ministrene. Myndighederne i Danmark har med stikprøver undersøgt 125 minkfarme uden at finde mere coronavirus. Virus er imidlertid fundet i 5 af 12 luftprøver af støvet.

26. august

Antal smittede minkfarme: 4 “risikoen for smittespredning er minimal,” skriver Fødevarestyrelsen i pressemeddelelse.

2. september

Antal smittede minkfarme: 6.  “Risikoen for smittespredning til mennesker er minimal”, skriver Fødevarestyrelsen i pressemeddelelse. Der er lagt en “jernring” om farmene, hedder det.


3. Særlig minkvariant i risikovurdering

4. september

En særlig minkvariant er fundet i Nordjylland, skriver Statens Serum Institut og Københavns Universitet i risikovurdering til Fødevarestyrelsen.

14. september

Beredskabschefen i Fødevarestyrelsen påpeger, at mange mennesker lever af mink som erhverv.

“Den samlede risiko for at smitten slipper ud er lav. Derfor er der ikke grund til, som situationen er lige nu, at slå besætninger ned,” siger beredskabschefen, Nikolas Hove.

Antal smittede minkfarme. Kraftig stigning fra begyndelsen
af september. Grafik Nordtinget.

16. september

Professor Anders Fomsgaard, SSI, skriver til kolleger og Sundhedsstyrelsen, at mutationer fra mink kan være “katastrofalt for mennesker”.

18. september

Antallet af smittede minkfarme steget til 19 – en tredobling på to uger.

Statsminister Mette Frederiksen (S) griner på et pressemøde af dette spørgsmål om mink: Hvorfor bliver de smittede mink ikke aflivet, sådan som Hjørrings borgmester Arne Boelt (S) og Enhedslisten har krævet? Kåre Mølbak (SSI) får opgaven at svare. Situationen følges nøje, siger han uden at nævne mutationer.

Pressemøde 18. september. Foto fra Statsministeriets tv.

22. september

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) får notat om, at mutationer i virus fra mink kan være en fare. Folketinget eller Covid-19 følgegruppen bliver ikke orienteret.

Mogens Jensen godkender materiale til et udvalgsmøde, hvoraf det fremgår i et bilag, at der ikke er lovhjemmel til at aflive alle mink.


4. Smittede mink skal igen aflives

1. oktober

Regeringen beslutter, at smittede mink skal aflives sammen med nabo-mink inden for 7,8 km og mink, som er mistænkt for smitte.

Regeringens covid19-udvalg får forelagt notat fra Miljø- og Fødevareministeriet om, at det vil kræve lovændring at kræve alle mink aflivet. (side 4-5 i redegørelse)

2. oktober

“Statens Serum Institut vurderer, at den fortsatte udvikling af virus i mink med flere og flere mutationer og spredning til mennesker kan udgøre en potentiel fare for folkesundheden.” (Beslutningsnotat til møde i regeringens COVID-udvalg til fredag den 2. oktober 2020)

5. oktober

Kommunaldirektøren i Hjørring, Tommy Christiansen, skriver til departementchefen i Sundhedsministeriet, Per Okkels, som kan kender fra Nordjylland.

“Vi mangler værktøjer til at få skodder ned mellem minkhusstande og vores arbejdspladser.”

Kommunen har længe været bekymret for spredningen af smitte.

8. oktober

Aflivningen af smittede mink går omsider i gang.

9. oktober

Folketinget bliver orienteret om den problematiske mutation i virus.


21. oktober

Socialdemokraten Bjarne Laustsen (tv) tog imod repræsentanter for minkavlerne og Kopenhagen Fur, som var til møde i Folketinget. Foto Nordtinget.

5. Alle mink skal aflives – regeringen under hård kritik

2. november

I et notat skriver Statens Serum Institut, at der kan være risiko for, at virusmutationer hos mink kan svække vaccine. Der er et væsentligt forbehold i konklusionen, fordi den mulige svækkelse af vaccine er et foreløbigt resultat, som ikke er efterprøvet i et nyt forsøg. Forbeholdet kommer ikke med i den offentlige debat før i februar 2021, da Berlingske skriver om det.

3. november

Statens Serum Institut (SSI) sender en skærpet risikovurdering. Det store antal mink udgør et reservoir for smitte. (som SSI også mente 18. juni). Samtidig kan en særlig variant – cluster 5 – måske svække effekten af en kommende vaccine.

“Hvis minkproduktionen fortsættes i Danmark, således at der i 2021 genetableres en stor population af mink, vurderes det for overvejende sandsynligt, at denne population vil være modtagelige for smitte”, står der.

Det store antal mink aflives og pelses normalt om efteråret. Et antal avlsdyr bevares hvert år til næste års produktion, som SSI kalder “genetablering af stor population”.

Når masseaflivningen af 15 millioner mink senere skal begrundes nævner regeringen ikke, at med “fortsat” minkavl mener SSI nye mink ved parring i foråret 2021. Regeringen nævner kun den korte konklusion, som imidlertid også handler om parring og produktion af nye mink.

“En fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner,” skriver SSI.

Regeringen vælger at opfatte “fortsat minkavl” som at der overhovedet findes mink i Danmark.

Regeringens koordinationsudvalg med statsministeren som leder beslutter, at samtlige mink skal aflives. Et bilag til mødet fortæller om mulig manglende lovhjemmel til aflivning af alle mink, men lovhjemmel bliver ikke diskuteret.

4. november

Statsminister Mette Frederiksen (S) og daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) meddeler i tv-transmitteret pressemøde, at mutationer i virus hos mink betyder, at samtlige 15 millioner danske mink skal aflives, også avlsmink.

Rigspolitichef Thorkild Fogde fortæller, at politiet skal stå i spidsen for arbejdet.

“Det vil vi gøre nu, og det vil vi lykkes med,” siger han.

5. november

Justitsministeriet erkender, at der er ikke er grundlag for at tilsidesætte Miljø- og Fødevareministeriets og Fødevarestyrelsens vurdering af, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink – også de raske uden for risikozonerne.

Justitsministeriet ringer til rigspolitiet og fortæller, at der ikke er lovhjemmel. Der skrives ikke noget notat fra samtalen.

Borgerne i syv nordjyske kommuner får besked på at holde sig inden for egen kommune. Begrundelsen er frygt for en virusvariant, som kan svække en kommende vaccine.

6. november

Alle mink skal aflives, skriver Fødevarestyrelsen denne fredag til alle minkejere. I syv nordjyske kommuner skal dyrene skal være aflivet mandagen efter – 9. november – for at der er en ekstra bonus på 10 kroner pr. mink.

Uden for de syv nordjyske får avlerne længere tid:

“Aflivning af alle mink (også avlsdyr) skal være overstået den 16. november 2020,” skriver styrelsens direktør Hanne Larsen til avlerne.

Hun erkender i brevet, at der er problemer med at skaffe containere nok til de døde dyr.

Rigspolitiet udarbejder et såkaldt actioncard, et talepapir til brug ved opringning til minkavlere. I talepapiret skal minkavlerne trues med, at de ikke får nogen bonus, hvis de ikke frivilligt går med til at aflive raske dyr. Og dyrene bliver alligevel aflivet, skal politiet sige. Actioncardet bliver brugt i weekenden 6. – 8. november. (Redegørelse side 17-18)

7. november

Fødevareminister Mogens Jensen ringer til ordførere for partierne og fortæller, at
“der er ikke hjemmel til at aflive uden for sikkerhedszonerne”. Det søger han opbakning til, at der kommer i en ny lov.

8. november

Fødevareminister Mogens Jensen skriver til Ekstra Bladet, at der ikke var tid til at vente på lovgivning, inden beskeden om aflivning blev leveret.

Mogens Jensen. Foto Folketingets tv.

10. november

Den første frist for minkavlere i Nordjylland er udløbet denne tirsdag.
Fødevarestyrelsen sender nyt brev til minkejerne. Styrelsen beklager, at det fremgik af foregående brev, at ALLE mink skulle aflives. Det er nu kun en opfordring, at raske mink uden for risikozonen skal aflives.

Brevet er blevet forsinket et halvt døgn, fordi kun enkelt ansat havde minkavlernes emailadresser, og denne medarbejder var ikke til at få fat i, lyder styrelsens forklaring.

12. november

Meddelelse om, at Kåre Mølbak, faglig direktør Statens Serum Institut, går på pension.

Kåre Mølbak. Foto Folketingets tv.

Rigspolitiet ringer til de minkavlere, som fire-seks dage forinden har fået den forkerte besked, om at de ville blive tvunget til at aflive raske mink uden for risikozonerne, hvis de ikke medvirkede selv frivilligt. Ifølge Rigspolitiet drejer det sig om otte minkavlere.

17. november

Alex Vanopslagh (LA) mener, at Mette Frederiksen skaber frygt, fordi hun selv vil fremstå som en stærk leder. “Det er sådan, at fascistiske samfund kan opstå,” siger han i Berlingske. Han går længst i den borgerlige kritik af “grundlovsbrud” med statsministerens “ulovlige ordre” om at aflive alle mink.

6. En minister går af

18. november

Her udkommer:

Redegørelse fra Miljø- og Fødelevareministeriet om forløbet.

Redegørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet om forløbet.

Mogens Jensen (S) går af som fødevareminister efter hård kritik fra støttepartiet Enhedslisten for langsom handlen, men i hovedsagen, fordi der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink. Statsministeren har peget på ham som ansvarlig for, at lovgrundlag er i orden. Ministeren bliver senere erstattet af Rasmus Prehn (S).

“Udtalelser på pressemøder har ikke et retligt indhold over for borgerne,” skriver Justitsministeriet i notits. Det kommer, efter at en række politikere og medier har kaldt det en “ulovlig ordre” fra Mette Frederiksen, at alle mink skal aflives.

Statsminister Mette Frederiksen. Foto Nordtinget.

21. november

Landmænd med traktorer demonstrerer i Købehavn og Aarhus mod regeringens behandling af minkavlerne. Kun otte får bøder. Traktorer skal have nummerplade for at køre på offentlig vej. Blå politikere støtter demonstranterne.

23. november

Kåre Mølbak kritiserer, at en risikovurdering fra SSI også er brugt til at begrunde aflivning af avlsdyr, hvad vurderingen ikke handlede om.

27. november

Endnu en topspiller i sagen vil på pension. Departementschef i Sundhedsministeriet Per Okkels går på pension fra 15. januar 2021, bliver det meddelt.

3. december

Enhedslisten, Radikale Venstre og de borgerlige partier er enige om at give sundhedsminister Magnus Heunicke (S) en næse – kritik – for at have orienteret Folketinget for sent om problematiske mutationer.

4. december

Risiko for forurening af grundvand ved Viborg og Holstebro, hvor døde mink er gravet ned, ifølge rapport til Miljøstyrelsen. ( Senere meddeler forfatterne, at pressen har misforstået rapporten)

8. december

En tidligere topembedsmand, som var med til at skrive loven om hold af dyr, siger, at der VAR lovhjemmel til at aflive alle mink. Risikozonen kunne være udbredt til hele landet, mener Tage Siboni, tidligere vicedirektør i Fødevarestyrelsen.

10. december

Enighed om en “granskningskommission, en ny form for undersøgelse af sagen om masseaflivning af mink uden hold i loven. Vidner kan afhøres. Kommissionen får et år. Alle partier står bag kommissionen.

21. december

Vedtaget i folketingsudvalg, at granskningskommissionen skal koncentrere sig om statsministerens og andre ministres ageren omkring pressemødet 4. november, hvor hun sagde, at alle mink skal aflives uden at have lovhjemmel til det. Undersøgelsen skal IKKE omfatte politiets actioncard, hvor minkavlere ulovligt blev presset til at aflive. Undersøgelsen skal heller ikke omfatte nedgravning af mink (som skal opgraves til maj) eller, om der var en sundhedsfaglig baggrund for masseaflivningen.


Twitter

Endelig vedtagelse af lovforslaget, som forbyder minkavl til 2022. Lovhjemmel på plads til ordren fra pressemødet 4. november. Landbrugs- og Fødevareministeren kan fastsætte erstatning. De borgerlige partier stemmer imod, da størrelsen på erstatningen ikke er aftalt.

Landbrugs- og fødevareminister Rasmus Prehn (S) tilfreds med, at der nu 21. december 2020 er lovhjemmel til den masseaflivning, som blev beordret og gennemført i november. Foto fra Folketingets tv.

9. januar 2021

Mette Frederiksen siger på det radikale nytårsstævne, at den særlige minkmutation kunne svække vaccine.

»Og det var lige præcis sådan et scenarie, vi også frygtede med minkmutationen, altså ud over at den måske kunne underminere en vaccine, at du så ville få en mutation, som ville gøre, at vi ville miste epidemikontrollen i Danmark.«

Det modsiges af direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz. Vaccinerne virker også mod muterede udgaver af covid-19 og den fra Pfizer/BioNTech kan ellers justeres, så den gør, siger han til BT.

Per Larsen (K) mener, at statsministeren har talt usandt.

25. januar 2021

Politisk aftale vil give den gennemsnitlige minkavler mellem 11 og 13 millioner kroner i erstatning. Flere partier står uden for aftalen: Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Konservative.

16. februar 2021

Flere politikere, sundhedsordførere og partiformænd, kritiserer voldsomt, at de ikke fik besked om, at der var tale om et foreløbigt – ikke efterprøvet – resultat, da Statens Serum Institut fortalte om bekymring for minkmutationers indflydelse på vaccine i tilsyneladende hemmeligholdt notat fra 2. november 2020. Notatet er gravet frem af Berlingske.

Af Esben Agerlin Olsen


Kilder: Interne dokumenter fra aktindsigt. Pressemøder. Pressemeddelelser. Avisartikler.