EmneRetsstat

Retsstat

Børn endte med regning for retssag, som forældre anlagde

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) er modstander af, at børn kan komme til at hænge på regningen for sagsomkostninger i en retssag, som deres forældre har stået for. Det kan ske, hvis sagen er anlagt på vegne af børnene, men opgivet eller tabt. Sådan er reglerne. Justitsministeriet ser på, om