Børn endte med regning for retssag, som forældre anlagde

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) er modstander af, at børn kan komme til at hænge på regningen for sagsomkostninger i en retssag, som deres forældre har stået for. Det kan ske, hvis sagen er anlagt på vegne af børnene, men opgivet eller tabt. Sådan er reglerne.

Justitsministeriet ser på, om reglerne kan ændres. Indtil da vil ministeren ikke bremse den praksis, han er imod.

Det sagde han onsdag i folketingssalen til Kim Edberg Andersen (NB). Det nordjyske folketingsmedlem talte om en sag fra Hjørring.

Kim Edberg Andersen (NB).

Her er tre piger endt med en regning for sagsomkostninger i en sag, som deres forældre anlagde mod kommunen, men ikke havde råd til at føre til ende. Regningen er på i alt 165.000 kroner – 55.000 kroner til hver af pigerne på nu 8, 15 og 18 år.

Ifølge Kim Edberg Andersens udregning vil den 8-årige komme til at stå med en regning på cirka 140.000 kroner, når hun fylder 18 år, og staten har tilskrevet renters rente.

Han kaldte det en syltekrukke at vente på undersøgelser, når justitsministeren var enig med sin forgænger i det urimelige over for børnene uden at gøre noget med det samme. Og selv om regeringen er ledet af “børnenes statsminister”, som Mette Frederiksen (S) kalder sig selv.

“Hvis der er grundlag for at ændre reglerne, vil vi gerne ændre reglerne,” sagde Peter Hummelgaard.

Han ville ikke sige noget om den konkrete sag eller muligheden for, at den bliver omfattet af eventuelt nye regler.

Tvangsfjernet

Sagen fra Hjørring handlede om, at de tre piger blev tvangsfjernet af kommunen i to år for fire år siden. Det viste sig senere, at der ikke var noget hold i beskyldningerne, som var grundlag for tvangsfjernelsen.

Så anlagde forældrene sag mod kommunen. Det skulle de ikke have gjort. De måtte opgive at føre sagen til ende, da de ikke havde penge nok. I stedet fik deres børn den store regning i sagen om den grundløse tvangsfjernelse.

Af Esben Agerlin Olsen