Minkavler dømmes – embedsmænd renses: Juridiske sværvægtere slås

Der var ingen slinger i valsen, da en minkavler mandag blev idømt betinget fængsel, samfundstjeneste og bøde. Forbrydelsen: Han havde haft 126 mink på Thyholm, mens minkhold var forbudt på grund af corona-frygt.

Rigspolitichef Thorkild Fogde som voksdukke i udstillingen Magtens Voksmuseum.

Omvendt har de centrale topembedsmænd i minksagen fået slettet den advarsel og den irettesættelse, som de i første omgang fik.

Det gælder blandt andre advarslen til statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen og irettesættelsen til departementchefen i justitsministeriet Johan Legarth.

Til gengæld er der udbrudt boksekamp mellem juridiske sværvægtere om den del af sagen, der handler om beslutningen og udmeldingen om at aflive alle mink.

Betyder det noget, hvad statsministeren siger ?

De lærde kan ikke blive enige om, hvor meget det betød, når statsministeren sagde i tv, at alle mink skulle aflives.

”Nu står vi her og, og igangsætter en egentlig aflivning af alle mink i Danmark,” sagde hun.

Var det bare en orientering om en politisk beslutning? Var det en ordre ? Eller lød det bare som en klar ordre uden at være det sådan rent juridisk, hvorefter alle hoppede på den, mens kun daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) og hans folk havde ansvar for den, selv om de ikke havde foreslået den?

I det ene ringhjørne står tidligere juraprofessor Jørn Vestergaard. Han mener, at Minkkommissionen blev klart underkendt, da rigspolitichef Thorkild Fogde blev frikendt i sagen. Frikendelsen skete i et lukket tjenstligt forhør med tre dommere, med tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam i spidsen.

Kun en del af afgørelsen er offentliggjort. Heraf fremgår, at det var afgørende i sagen om Fogde, at der ikke var tale om en instruks i retlig forstand, da statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde 4. november 2020 sagde, at alle mink skulle aflives.

Der var ifølge Minkkommissionen tale om en “meget stærk opfordring, der blev ledsaget af, hvad der måtte fremstå som et retligt bindende tilsagn om en ekstra kompensation i form af tempobonus, såfremt opfordringen blev imødekommet.” 

Det var det en instruks over for myndighederne, fødevaremyndighederne og politiet, ifølge kommissionen, som var ledet af landsdommer Michael Kistrup. I modsætning til flere jurister i debatten er han ikke forhenværende.

Michael Kistrup, landsdommer.

Grov vildledning

Minkkommissionen mente efter flere måneders afhøringer, at statsminister Mette Frederiksen (S) – uden at vide det – kom med grov vildledning på pressemødet. For hun fik minkavlerne til at tro, at de havde pligt til at aflive alle dyrene i en fart.

“Uanset hvordan udmeldinger på et pressemøde kan kvalificeres retligt, må myndigheder således ikke vildlede borgerne som sket,” skrev kommissionen.

“Myndigheder må ikke utvetydigt opfordre borgere til at træde i myndighedernes sted og selv handle under foregivelse af, at myndighederne ellers vil handle, når myndighederne ikke har hjemmel til at handle.”

Minkkommissionen på vej ind i Folketinget for at aflevere sin rapport.

De tre dommere, som afhørte rigspolitichefen, hæftede sig som sagt ved, at pressemødet ikke var en instruks i “retlig” forstand. Det var bare en orientering af offentligheden, og rigspolitichef Thorkild Fogde gik fri efter som den eneste at have været hjemsendt i måneder.

Tidligere juraprofessor Jørn Vestergaard mener i sit indlæg i Politiken, at afgørelsen omkring rigspolitichefen også indebærer en slags frikendelse af Mette Frederiksen. Hun sad for bordenden, da beslutningen blev truffet. Hun stod i spidsen for pressemødet.

Mette Frederiksen (S).

Derfor fik statsministeren en næse – en kritik – af Folketinget i sagen. Begrundelsen var, at hun havde det politiske ansvar for, at centralisere magten så meget, at håndteringen af minksagen blev noget voldsomt rod.

Der var som bekendt ikke lovhjemmel til at kræve alle mink slået ned – også avlsdyr langt væk fra nogen smittet farm.

Det andet ringhjørne

I det modsatte juridiske ringhjørne står blandt andre tidligere landsdommer Hans Henrik Brydensholt, som har skrevet en kronik i Berlingske.

Han forstår godt, at minkavlerne opfattede det som instruks, da statsministeren sagde, at alle mink skulle aflives. Hun forstærkede i hvert fald indtrykket af den tvungne aflivning – som kom på skrift fra Fødevarestyrelsen to dage senere.

Det er ikke noget, som Brydensholt selv har fundet på. Han har fundet det i en redegørelse fra Justitsministeriet fra 18. november 2020.

Der står, at udmeldingerne fra statsministeren og fødevaremyndighederne »i den konkrete situation har forstærket indtrykket hos minkavlerne af, at myndighederne kunne udstede påbud eller tilkendegivelser af retlig karakter om aflivning« i alle zoner.

Brydensholt fremhæver, at det i retssagen mod Inger Støjbjerg stod klart, at en pressemeddelelse kan have karakter af en tjenestebefaling. Men det mener dommerne altså ikke sagen mod rigspolitichefen.

Hvem gav så ordren om, at samtlige mink skulle aflives, også i den smittefri zone 3, spørger Brydensholt. For aflivet blev de jo.

Den tidligere landsdommer holder ikke med dommerne i sagen mod rigspolitichefen. Statsministeren sagde, at myndighederne ville gå i gang, da hun holdt sit pressemøde.

Hun overtrådte dermed grundloven. Hun vidste det bare ikke på det tidspunkt, 4. november 2020.

Tre dage senere var der imidlertid fuld klarhed om, at grundloven blev overtrådt, da aflivningen ikke blev stoppet.

Bertelsen renset

Det holder ikke, at statsministeriets departementchef Barbara Bertelsen fik annulleret sin advarsel, mener Hans Henrik Brydensholt.

Departementschef Barbara Bertelsen som voksdukke på udstillingen Magtens Voksmuseum.

Statsministeren har begrundet annulleringen med, at hendes pressemøde ikke var en instruks, som der altså står i frikendelsen af rigspolitichefen.

I øvrigt handlede sagen om Thorkild Fogde kun om ham og hans tillid til, at hans underordnede ikke ville gå i gang med noget, som var ulovligt. Man kan ikke bruge den afgørelse til at frikende de øvrige uden at udrede deres roller enkeltvis, mener den tidligere landsdommer.

Men da den fulde begrundelse for frifindelse af Fogde er mørkelagt, er det altså ikke muligt at se nærmere på det. Det er hemmeligt, hvad Kammeradvokaten og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har ment i sagen.

Eva Smith, dr. jur. og professor emerita mener, at det er blevet sværere at stole på, at statsministeren har loven i ryggen, når hun beder befolkningen om noget.

“Nu kan vi ikke længere regne med, at når statsministeren stiller sig op og forklarer befolkningen, at nu skal vi gøre sådan og sådan – at så er der lovhjemmel, sagde hun til Den Uafhængige.

Af Esben Agerlin Olsen