Fugleinfluenza hos mink i Spanien i oktober: Nu reagerer Fødevarestyrelsen i Danmark

(Foto Kopenhagen Fur)

Alle mink på en spansk minkfarm blev aflivet i oktober 2022, da der var udbrudt muteret H5N1 fugleinfluenza hos pelsdyrene. H5N1 kan være en dødelig virus for mennesker.

Mink. Foto Kopenhagen Fur.

Ingen mennesker blev dog smittet på farmen i det nordvestlige Spanien, nær La Coruña i regionen Galicia.

Først nu, slut januar 2023, reagerer den danske Fødevarestyrelsen, som har ansvar for husdyr. Samme styrelse havde ansvaret, da der udbrød corona blandt mink i Danmark i 2020.

Fødevarestyrelsen vil nu bede eksperter fra Københavns Universitet og Statens Serum Instiutut om at om vurdere sagen. Eksperterne danner Dansk Veterinær Konsortium, som også var det centrale faglige forum, da danske mink havde corona.

Fødevarestyrelsen har bedt om en vurdering fra eksperterne, efter at online magasinet Science i sidste uge skrev om den influenza-smittede spanske minkfarm. Nordtinget sendte artiklen til styrelsen og stillede spørgsmål om, hvad den foretog sig i sagen.

Svaret er altså, at Fødevarestyrelsen beder Dansk Veterinær Konsortium om en vurdering.

Fødevarestyrelsen tager nu kontakt til Dansk Veterinær Konsortium for at få en vurdering, som vil danne grundlag for beslutning om håndteringen i Danmark,” skriver Fødevarestyrelsen til Nordtinget.

Styrelsen hæfter sig ved, at der kun er tale om et enkelt udbrud i blandt minkfarme i Spanien.

Styrelsen svarer ikke direkte på de spørgsmål, som Nordtinget i sidste uge stillede, herunder om styrelsen overhovedet var bekendt med udbruddet i Spanien.

Styrelsen blev også spurgt, om den tester eller beder danske minkavlerne for at teste for fugleinfluenza. Svaret er det samme: At styrelsen beder om en vurdering fra eksperterne.

Samme svar gives på spørgsmålet om, hvorvidt Fødevarestyrelsen er bekymret over, at der kan komme en ny pandemi med fugleinfluenza. Den bekymring har virologen Tom Peacock i London i artiklen i Science.

Thijs Kuiken, veterinær patolog ved Erasmus University Medical Center i Rotterdam, siger i artiklen, at minkfarme er en lige så stor trussel, når det gælder H5N1, som ved coronavirus.

Tyndt befolkede områder

De spanske minkavleres forening Agavi påpeger på sin side, at folkesundheden er sikret at strenge regler for opdræt. Det var netop på grund af overvågningen, at udbruddet i Spanien blev opdaget, lyder det fra foreningen i den regionale avis La Voz de Galicia.

Minkavlerne beder om respekt for arbejdspladserne i tyndt befolkede områder.

Den danske professor i klinisk mikrobiologi, Hans Jørn Kolmos, er bekymret for, om virus spreder sig til svinefarme.

Hvis denne minkvirus spreder sig til svinefabrikkerne, og dem har de jo rigtig mange af i Spanien, så bliver det værre, fordi svin er tættere på mennesket rent genetisk. Alle erfaringer med fugleinfluenza virus fra andre steder i verden har vist, at det er svært for mennesker at blive smittet, men bliver man det, så er helvede løs. Så begynder de røde lamper at blinke, fordi dødeligheden ligger på 30-50 % i en smittekæde med pattedyr.” siger Hans Jørn Kolmos til Gylle.dk

Han mener, at de danske myndigheder har siddet på hænderne efter det spanske udbrud.

Første dødsfald i Hongkong

Det første kendte dødsfald blandt mennesker med H5N1 var i Hongkong i 1997. Smitten kom fra en kinesisk gåsefarm og spredte sig med fugle til hele verden.

Sagen er hurtigt taget op politisk.

SF’s Carl Valentin har bedt landbrugsminister Jacob Jensen (V) om en redegørelse for det spanske udbrud.

Det nordjyske folketingsmedlem Peder Hvelplund (EL) bebudede krav om en risikovurdering fra Statens Serum Institut, da Nordtinget gjorde ham opmærksom på artiklen i Science.

Peder Hvelplund er fra Hjørring, hvor de første corona-smittede mink blev opdaget.

Styrelsen tog fejl i 2020

Fødevarestyrelsen havde ansvaret, da corona-smitte bredte sig blandt danske mink i sommeren 2020. På de første tre smittede farme blev dyrene aflivet for at være på den sikre side.

I en pressemeddelelse fra 2. september 2020 kom Fødevarestyrelsen med en grov fejlvurdering, skulle det senere vise sig. Den troede, at risikoen for spredning fra mink til mennesker var meget, meget lille.

“Med overvågningsstrategien og de skærpede restriktioner for smittede minkfarme vurderer Fødevarestyrelsen og sundhedsmyndighederne, at det er forsvarligt at lade smittede besætninger leve, fordi risikoen for smittespredning til mennesker er minimal.” skrev styrelsen i pressemeddelelsen.

Myndighederne skiftede altså kurs i sommeren 2020 og lod smittede dyr leve. Senere bredte minkvarianten sig blandt mennesker og voldsomt blandt mink.

Aflivning blev genoptaget men kunne slet ikke følge med smitten. Det førte til kaotiske forhold. I november 2020 besluttede regeringen, at alle omkring 17 millioner opdrætsmink skulle aflives. Prisen bliver over 20 milliarder kroner, blandt andet erstatning til minkavlerne.

Minken er tilbage

I to år var det forbudt at holde mink til avl i Danmark. Efter nytår er ganske få minkavlere gået i gang med at importere nye mink for at starte en produktion igen. De allerfleste af de cirka 1100 tidligere minkavlere har opgivet branchen.

Her kan du læse svaret fra Fødevarestyrelsen (FVST) i fuld længde. Spørgsmålene, som styrelsen fik, følger nedenfor.

“Der er tale om et enkelt udbrud i én minkbesætning i Spanien i oktober 2022. De spanske myndigheder har bekræftet, at der ikke er set yderligere udbrud. Influenza A virus kan smitte til flere dyrearter – herunder også til mink – der er også set tidligere. Fødevarestyrelsen tager nu kontakt til Dansk Veterinær Konsortium for at få en vurdering, som vil danne grundlag for beslutning om håndteringen i Danmark.

Spørgsmålene fra Nordtinget var:

“1. Er FVST bekendt med det udbrud af H5N1 hos mink i Spanien ?

2. Tester FVST for fugleinfluenza hos danske mink ? Eller kræver det af avlerne ?

3. Hvis ikke – er der planer om at teste for fugleinfluenza hos mink ?

4. Er FVST bekymret for en ny pandemi, nu med fugleinfluenza, som virologen Tom Peacock i artiklen ?”

Af Esben Agerlin Olsen