Slagteriet i Sæby lukker: Industrikollaps åbner for grøn omstilling

Debatindlæg af Kjeld Hansen, gårdejer og journalist

(Foto Gads Forlag/Maria Roliggaard Andersen)

Når der ikke længere skal anvendes store landbrugsarealer til at frembringe svinefoder, kan der blive plads til både sommerfugle og solcelleparker

Danmarks Statistik har i januar opgjort den laveste svinebestand herhjemme i 25 år, og alene i 2022 faldt svinebestanden med 12,2 pct. Alt tyder på, at den positive nedtur fortsætter, og det er ikke kun i Danmark, at borgere og forbrugere vender svinebaronerne ryggen. 

Fra Extremadura i Spanien over Flandern i Belgien til Niedersachsen i Tyskland og til Vejen kommune i Danmark lukker og slukker svinekødsfabrikker og slagterier, senest i Sæby.

I en stor svinenation som Tyskland regner industrien selv med en halvering af producenternes antal over det kommende tiår. Denne udvikling frigør den helt nødvendige landbrugsjord til andre formål end fremstilling af svinefoder og deponering af svinegylle, så vejen åbnes for solceller og sommerfugle i stedet for svinefabrikkernes møg, støj og stank. 

Hvad har det med den grønne klimakamp at gøre? 85% af dansk landbrugsjord anvendes til husdyrfoder og der er kamp om hver eneste hektar– det blokerer for alle andre fornuftige initiativer, der kræver areal.

Samtidig har regeringen netop udpeget den første bestyrelse for en statslig fond til at fordele 675 mio. kroner for at sætte gang i produktionen af planteproteiner og med en klar hensigt om at foretrække giftfrie dyrkningsmetoder. Endelig kan ledig landbrugsjord også gøre det muligt at anlægge solcelle- og vindmølleparker i større stil, udvide naturens arealer samt oprette egentlige grundvandsparker til beskyttelse af drikkevandet. 

Hvad miljøorganisationer og visionære politikere aldrig formåede, leverer markedskræfterne nu i skikkelse af veganere, vegetarer, klimaaktivisterne og andre fornuftige borgere, der fravælger svinekødet. Denne positiv udvikling er dog i fare for at blive blokeret, hvis svineindustriens politiske venner beslutter sig for at gribe ind med nye tilskudsordninger for at ”redde” produktionen. 

Så hold øje med svinelandbrugets lobbyister på Axelborg og deres politiske venner i sammenskudsregeringen på Christiansborg.