Aalborg-rådmand valgt til spidskandidat ved Europa-Parlamentsvalget

Per Clausen, rådmand for klima og miljø i Aalborg, blev søndag aften valgt til spidskandidat for Enhedslisten, når der næste år er valg til Europa-Parlamentet.

Enhedslisten har et enkelt medlem af Europa-Parlamentet i dag og ser ud til at kunne beholde pladsen.

Byrådsmedlem Anna Aaen, Aalborg, står til at overtage posten som rådmand i stedet for Per Clausen, hvis han bliver valgt til posten i Bruxelles.

Per Clausen blev valgt på Enhedslistens årsmøde i Hafnia-Hallen i København.

I Bruxelles vil Aalborgs klima- og miljørådmand ikke mindst arbejde imod farlig kemi og hormonforstyrrende stoffer.

Da han sad i Folketinget fik han altid at vide, at den slags skal forbydes på EU-niveau.

“Og det skal det jo. PFAS er et oplagt eksempel. Selvfølgelig skal det forbydes i EU,” sagde Per Clausen til Nordtinget under årsmødet.

“Jeg synes, at det også i EU er vigtigt at arbejde på, at man giver de enkelte lande mulighed for at gå i spidsen på enkelte områder. Det mener jeg sådan set, at man kan. Det sker lidt for ofte i Danmark, at regeringer gemmer sig bag EU, at “det kan vi ikke, for det må vi ikke for EU”. Det skal man selvfølgelig gøre op med.”

Per Clausen vil give modstand til den stærke industrilobby i EU.

“Det handler om kemikalier, om arbejdsmiljø, om arbejdsforhold, om asbest, om platformsarbejde. Store koncerner som Uber presser på for forhindre, at folk gennem EU får en lønmodtagerstatus.”

Hvad kan én mand gøre ?

“I udgangspunktet ikke så meget. Pointen er bare, at EU er et sted, hvor det er op ad bakke for venstreorienterede og for miljø og klima,” sagde Per Clausen.

“Da jeg sad i Folketinget fra 2005 og årene frem under Anders Fogh (V) som statsminister og sikkert borgerligt flertal, var det også op ad bakke. Alligevel lykkedes det at få lavet forbud mod farlige kemikalier i Danmark. Det lykkedes også at få lavet vedtagelser om dyrevelfærd i Danmark, mod regeringen og på trods af, at regeringen påstod, at EU skulle løse alle problemer.”

“Så jeg synes, at jeg har erfaring med at arbejde op ad bakke og alligevel opnå resultater ind imellem.”

Per Clausen vil ikke gætte på, hvilket land, der bliver nyt medlem af EU.

“Hvis man overhovedet skal holde fast i noget i EU, så man nødt til at insistere på overholdelse af menneskerettigheder og retssikkerhed. Der har vi allerede nu rigeligt med problemer med Ungarn og måske også Polen. Det kommer man ikke til at give køb på. Det er også nødvendigt, at landene hænger økonomisk sammen.”

Hvornår tror du, at Ukraine bliver medlem ?

“Hvis Ukraine er i stand til at løse problemet med korruption – det er et af de mest korrupte lande i verden – og sikre et ordentligt retssystem – så kan det gå hurtigt. Jeg tror bare, at sådan noget tager lang tid. Vi skal støtte Ukraine alt det, vi kan i forhold til Ruslands angreb. Det er klart.”

Men en løsning af Ukraine problemer er ikke nødvendigvis at blive medlem af EU, mener Per Clausen.

Gode handelsaftaler og økonomiske aftaler med andre lande kan også bruges.

“Selvfølgelig vil vi støtte Ukraine, alt det vi kan. Vi kommer også til at støtte genopbygningen. Men det er vigtigt at lade være med opfatte det som den eneste rigtige løsning at blive EU-medlem.”

Han peger på, at Grækenlands økonomi brød sammen, efter at landet kom i EU og fik euroen som valuta.

“Så brød økonomien fuldstændig sammen, fordi man ikke kunne konkurrere med de stærke lande i Europa”, sagde Per Clausen i Hafnia-Hallen søndag.

Nummer to på listen blev Frederikke Hellemann, som i dag arbejder som assistent i Europa-Parlamentet for det nuværende parlamentsmedlem fra Enhedslisten, Nicolai Willumsen.

Han kunne ikke genopstille til valget på grund af Enhedslistens rotationsprincip, som sætter grænse for, hvor længe en politiker kan have en post.

Af Esben Agerlin Olsen