Juraprofessor mener, at kollega gør sig forestilling ud af det blå

(Foto Kopenhagen Fur)

De fleste forventer, at politiet og Justitsministeriet står på samme side.

Sådan ser det ikke ud til at have været i minksagen, mener én juraprofessor.

Rigspolitichef Thorkild Fogde. Foto fra Folketingets tv.

Derimod kæmpede Justitsministeriet og rigspolitichefen mod hinanden i forbindelse med et lukket tjenstligt forhør af rigspolitichef Thorkild Fogde. Det skrev Berlingske mandag.

Forhøret kom på grund af Minkkommissionens kritik af ham efter aflivningen af alle mink på grund af corona-frygt i efteråret 2020.

Rigspolitichef Thorkild Fogde som voksdukke i udstillingen Magtens Voksmuseum.

Michael Gøtze, professor i forvaltningsret, Københavns Universitet, sagde i avisen, at det udefra klart ligner “et spil om sorteper mellem ministeriet og Rigspolitiet.”

“Selv om der er tale om en fuldstændig objektiv og ren juridisk vurdering, kan man ikke undgå at tænke det,” sagde professoren.

Han udtalte sig, efter at Berlingske havde fået adgang til ellers hemmelige dokumenter i en indberetning fra Justitsministeriet i sagen mod Fogde.

“Pustet overdrevent op”

Jørn Vestergaard, professor emeritus i strafferet, Københavns Universitet, mener imidlertid ikke, at fremstillingen og udtalelserne i avisen er retvisende.

Jørn Vestergaard.

“Forestillingen om, at der har været en ”rå strid” mellem Justitsministeriet og rigspolitichefen eller ”et spil om sorteper” er hentet ud af den blå luft. Ministeriet har ganske givet holdt strikt armslænge i sagen. Beskrivelsen af Justitsministeriets indberetning til forhørsledelsen er pustet helt overdrevent op,” skriver Jørn Vestergaard i en kommentar til Nordtinget.

Mere kritiske end Minkkommissionen

Ifølge Berlingske viser de fortrolige dokumenter, at både Justitsministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Kammeradvokaten var endnu mere kritiske over for rigspolitichefen end Minkkommissionen.

Blandt andet skal rigspolitichefen også have overtrådt undersøgelses- og tilsynspligten, fordi han ikke gjorde noget for at finde ud af, om der var lovhjemmel til at slå alle mink ned. Han var med til at fastholde minkavlerne i den vildfarelse, at de skulle gøre det. Han kendte til problemet med manglende hjemmel. Men han undlod at rejse spørgsmålet over for departementschefen i Justitsministeriet, Johan Legarth.

Det prellede af

Alt dette prellede imidlertid af på den såkaldte forhørsledelse, som afhørte rigspolitichefen. Forhørsledelsen under ledelse af tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam, mente ikke, at der var noget at bebrejde Thorkild Fogde. Han havde grund til at gå ud fra, at tingene var i orden.

Og pressemødet, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) sagde, at alle mink skulle aflives var IKKE en instruks, formelt set, ifølge forhørsledelsen. Derimod var det en orientering om en politisk beslutning.

Da forhørsledelsen aflivede opfattelsen af pressemødet som instruks førte det til, at departementschef Johan Legarth fik annulleret sin irettesættelse. Flere andre embedsmænd fik strøget advarsler.

På den måde er der tyndet meget ud blandt dem, der stadig er plettet af sagen. Departementschefen i det daværende Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard, slap for nogen sanktion, da han fik nyt job i Esbjerg.

Af Esben Agerlin Olsen