Sætning strøget i ministersvar, så PFAS fremstår inden for grænseværdier

(Foto fra Folketingets tv)

(Magnus Heunicke (S), miljøminister.)

De sundhedsskadelige PFAS-stoffer kommer ikke fra de plantebeskyttelsesmidler, som landmænd sprøjter markerne med.

Det indtryk kunne man let få af et svar, som miljøminister Magnus Heucnicke (S) har sendt til Folketinget.

Han citerer Miljøstyrelsen for følgende:

“Der er dog ikke noget, der tyder på, at aktuelt godkendte plantebeskyttelsesmidler bidrager til den
forurening med PFAS, som udgør en overskridelse af de gældende PFAS-grænseværdier for jord,
drikkevand, grundvand, overfladevand, badevand og slam”.

Miljøstyrelsen havde imidlertid sendt ministeriet en efterfølgende og afgørende sætning:

Det skyldes, at de PFASforbindelser, som disse grænseværdier gælder for, er nogle andre PFAS-forbindelser end aktivstofferne i plantebeskyttelsesmidlerne.

Den sætning kom altså ikke med i hovedsvaret til Folketinget, selv om en kritiker vil mene, at sætningen trækker tæppet væk under frikendelsen af sprøjtemidler.

Hele sætningen kan læses i et bilag til svaret til Folketinget.

PFAS er en fælles betegnelse for mange stoffer. De af stofferne, der er grænseværdier for i vand og jord er nogle andre, end de PFAS-stoffer, som findes i plantebeskyttelsesmidler.

Derfor kan PFAS-stofferne i sprøjtemidlerne i sagens natur ikke overskride grænseværdierne for nogle helt andre stoffer, som der er sat grænse for, når det gælder vand og jord.

Det udelukker imidlertid ikke, at der er andre PFAS-stoffer i sprøjtemidler. De kan også ende som PFAS-stoffer, når de bliver nedbrudt.

Viden findes ikke

Miljøstyrelsen ved ikke, om sprøjtemidler fører til forurening med PFAS, erkender den.

Miljøstyrelsen har ikke et samlet register over, hvilke hjælpestoffer, der indgår i godkendte
plantebeskyttelsesmidler, skriver styrelsen til ministeren.

Den har heller ikke en registrering af, om nogle af disse hjælpestoffer kan karakteriseres
som PFAS.

“Det er derfor ikke muligt konkret at vurdere, om der er et bidrag fra hjælpestoffer i plantebeskyttelsesmidler til forurening med PFAS,” skriver styrelsen til ministeren.

Alligevel konkluderer styrelsen dog, at der ikke er meget, der tyder på, at sprøjtemidler bidrager til forurening med PFAS – altså med den vigtige tilføjelse, at det gælder grænseværdier for vand og jord – som er grænseværdier for andre stoffer end dem, der findes i sprøjtemidler, ifølge den udeladte sætning.

Den fulde tekst

Den fulde tekst, som Miljøstyrelsen sendte til miljøministeren, har en kontorchef i Miljøstyrelsen sendt til netmediet Gylle.dk, som skriver om miljø.

Netmediet havde spurgt Miljøstyrelsen om en forklaring, efter at Nordtinget havde gjort Gylle.dk opmærksom på det opsigtsvækkende svar til Folketinget.

Svaret fra miljøminister Magnus Heunicke er givet til Folketingets miljø- og fødevareudvalg 9. februar. Her havde Zenia Stampe (RV) spurgt, hvor meget sprøjtemidler fra landbruget bidrager til forurening med PFAS.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Zenia Stampe.

Af Esben Agerlin Olsen