Hummelgaard skal svare: Ved han, at det kan være strafbart at holde på viden om justitsmord ?

Man kan ifølge juraprofessor Lasse Lund Madsen ikke gemme sig bag tavshedspligt, hvis man har viden om, at en person er uskyldigt dømt.

Rosa Lund, retsordfører, Enhedslisten.

Det kunne imidlertid virke som om, det netop er det regeringen gør, når den tildækker sagen om Ahmed Samsam, mener Rosa Lund (EL), retsordfører.

Ahmed Samsam sidder i fængsel for noget, han ifølge ham selv gjorde som agent for danske efterretningstjenester bag fjendens linjer i Islamisk Stat.

Rosa Lund vil nu skriftligt have en forklaring fra justitsminister Peter Hummelgaard (S) om netop pligten til at råbe op med viden, som kan rense en uskyldigt dømt. Det oplyser hun til Nordtinget.

Kender han overhovedet den paragraf ? Og hvorfor skal den så ikke bruges ? spørger Rosa Lund.

Spørgsmålet kan også være relevant for andre ministre, som undervejs har fået kendskab til sagen. De skal også råbe om, hvis de ved noget, der kan redde en uskyldigt dømt.

Professor i strafferet Lasse Lund Madsen, Aarhus Universitet, har påpeget over for DR, at det strafbare i tavshed fremgår af straffelovens paragraf 165a.

Tavshed, som fører til justitsmord, kan koste op til et års fængsel.

Den, som undlader at oplyse omstændigheder, der bestemt taler for, at en for en forbrydelse sigtet eller dømt er uskyldig, skønt dette kunne ske uden at udsætte den pågældende eller dennes nærmeste for fare for liv, helbred eller velfærd eller for forfølgning for vedkommende forbrydelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.


Foreløbig er det Ahmed Samsam, som er straffet. Han sidder i fængsel på femte år.

Det påpegede nordjyske Peder Hvelplund (EL), som onsdag stillede spørgsmål til justitsministeren i sagen sammen med Rosa Lund.

Det fik de ikke noget ud af.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) gentog, at ikke alt fra efterretningstjenesterne kan lægges frem. Han kunne ikke kommentere, hvad han kaldte mediehistorier.

Peter Hummelgaard (S), justitsminister. Foto fra Folketingets tv.

En af “mediehistorierne” er dokumenter, som viser, at Samsams advokat længe forhandlede med politiets og forsvarets efterretningstjenester om en stor erstatning for uretmæssig dom og fængsling.

Hummelgaard sagde i folketingssalen, at forhold om efterretningstjenesterne skal behandles fortroligt i kontroludvalget, som fører tilsyn med dem.

Han henviste til en pressemeddelelse, hvor efterretningstjenesterne forsøger at forklare hvorfor de ikke fortæller noget. Pressemeddelelsen kom, da et brev om forhandlingerne med Samsam kom frem offentligt.

Peder Hvelplund (EL) påpegede, at der er stærke indikationer på, at Samsam taler sandt. Vi ved, at der har været forhandlinger mellem hans advokat og Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste, sagde det nordjyske folketingsmedlem.

SVM skiftede kurs

Inden den nye SVM-regering blev dannet i midten af december, gik alle tre partier ind for en undersøgelse af Samsam-sagen. Det har de droppet.

Til gengæld har den nye opposition fået stemmer nok til at kræve, at granskningsudvalget i Folketinget sætter gang i forundersøgelse af sagen. Det kræver kun 60 stemmer.

Forundersøgelsen er ikke formelt sat i gang, da granskningsudvalget først nedsættes i næste uge.

Hvis forundersøgelsen peger mod en kommissionsundersøgelse, kræves et flertal i Folketinget. Her skal de tre partier, ikke mindst Venstre og Moderaterne kunne stole på alle sine mandater, hvis de skal undgå en større undersøgelse.

Af Esben Agerlin Olsen

Læs hele folketingsdebatten her