Ulovligt ophold på p-plads skal kunne koste jakke og guldkæde

Nordjyske politikere er skeptiske over for det gennemførlige i og virkningen af statsministerens forslag

En af nyhederne i statsminister Mette Frederiksens (S) åbningstale var, at det skal kunne koste dyre jakker, guldkæde, ur og mobiltelefon for den, der overtræder et opholdsforbud.

Politiet skal kunne konfiskere ejendele, hvis overtræderen af et opholdsforbud på for eksempel en p-plads fører til en bøde på 10.000 kroner og overtræderen i forvejen har gæld til det offentlige.

Desuden skal dømte kunne sættes ud af deres lejlighed, så snart de er dømt.

Mette Frederiksen (S) vil tage dyre jakker og ure fra kriminelle, som ikke betaler deres gæld til det offentlige. Foto Nordtinget.

Nordjyske folketingsmedlemmer er skeptiske af forskellige grunde. Marianne Jelved (RV) kaldte sidste år Mette Frederiksens åbningstale for “befriende”. I år var den tung, mener hun. Hun er tvivl, om hvorvidt man kan sætte folk ud af deres lejligheder på den måde uden at overtræde menneskerettigheder, grundlov, proportionalitet og konventioner. Og hun tror ikke på, at trussel om hårdere straf får folk på ret kurs.

Marianne Jelved (RV). Foto Radikale Venstre.

“Det er prøvet mange gange før uden held,” siger veteranen.

Per Larsen fra Konservative, som ellers i den grad går ind for lov og orden, mener at statsministeren brugte for meget tid på det, omkring en tredjedel af talen.

I stil med Jelved er han ikke sikker på, at kriminelle kommer på ret kurs, hvis man tager deres jakke og ur.

“Det kan sagtens være, at de yngre bliver mere trodsige, så det har den modsatte effekt for de helt unge, når man sætter hårdt ind,” siger han.

Statsministeren får dog ikke problemer med Konservative, når det gælder bekæmpelse af kriminalitet.

“Vi skal nok finde ud af det afsnit”, siger Per Larsen.

Folk som ingen penge har

Venstres Preben Bang Henriksen kan godt lide idéen med, at en bøde på 10.000 kroner for at overtræde et opholdsforbud første gang. Men hvordan skal det gennemføres?

“Det handler om folk, der ingen penge har eller ikke har smykker på. Og vi har ikke betjente nok til det, der sker i dag. De skal sidde på en nærpolitistation efter hendes forslag,” siger han uden overbevisning i stemmen. Venstre vil have flere betjente til at køre patrulje døgnet rundt.

Venstre bakker 100 procent op om opholdsforbud og hurtigere udsættelser.

Lise Bech fra Dansk Folkeparti håber, at forslaget om 10.000 kroners bøder bliver til virkelighed. Hun efterlyser noget mere om, hvordan det skal foregå at tage guldkæder og ure fra folk.

Susanne Zimmer, Frie Grønne. Foto Nordtinget.

“Nærpolitistationerne skal have åbent mere end tre timer om dagen,” siger hun.

Susanne Zimmer fra Frie Grønne mener, at der bliver tale om en symbolsk straf at klæde en forbryder af for jakke og smykker.

“Det er ydmygende. Det er ikke måden, man skal sammenhængskraft i samfundet på,” siger hun.

Statsministeren generaliserer, når hun fremstiller det som om alle er utrygge ved at bo i udsatte boligområder, mener Susanne Zimmer.

Af Esben Agerlin Olsen

Opdateret 19. oktober med link til tale og
præcisering af, hvornår en guldkæde skal
kunne konfiskeres.