Seruminstituttet bremser aktindsigt med ny begrundelse – nu fra Justitsministeriet

Tilbage 6. oktober 2020 søgte Nordtinget aktindsigt hos Statens Serum Institut i sagen om corona-smittede mink. Det handlede om kommunikation om, hvorvidt mink kunne smitte mennesker, og om overvejelser om at aflive smittede mink eller lade dem leve. Baggrunden var en undren over, at myndighederne holdt op med at aflive smittede mink i næsten tre måneder over sommeren.

Mette Frederiksen 17. november 2020 . Hun gav 4. november besked om, at samtlige mink skulle aflives, uden at have en lov til det. Undersøgelsen af forløbet omkring den besked bruges nu til at bremse aktindsigt, som blev søgt en måned inden. Foto Nordtinget.

I begyndelsen af oktober, da anmodningen om aktindsigt blev afleveret, var der ikke nogen sag om aflivning af samtlige mink uden lovhjemmel. Anmodningen om aktindsigt kunne af samme grund ikke handle om det.

Som det fremgår af brevet nederst, så angår anmodningen perioden 17. juni – 1. oktober.

Alligevel bliver statsminister Mette Frederiksens (S) besked 4. november om aflivning af alle mink – uden at have en lov til det – nu inddraget i en anmodning om aktindsigt, lang tid inden. Hold fast i det.

Flere udsættelser

Efter ansøgningen om aktindsigt 6. oktober sendte seruminstituttet flere beskeder til Nordtinget om udsættelse. Sådan nogle kom 26 .oktober og 16. november. Instituttet forklarede – let forståeligt – at der var travlt og beklagede ventetiden. Det var altså travlhed som var begrundelsen.

“Vi beklager den forlængede sagsbehandlingstid,” skrev en studentermedhjælper 16. november og lagde yderligere 14 dage i behandlingstiden.

Den frist kom heller ikke til at holde. Først 14. december skrev seruminstituttet igen. Nu lovede en jurist i direktionssekretariatet, at den første del af aktindsigt ville komme 18. december. Den frist blev overholdt. Dokumenterne kom endda en dag før tiden.

Fire dage senere lover instituttet at vende tilbage om resten senest 15. januar. Det skete også. Nu var der imidlertid kommet en helt ny begrundelse for igen at udsætte aktindsigt. Der var også kommet en ny begrunder, nemlig Justitsministeriet.

Den nye begrundelse

Den nye begrundelse er, at et udvalg i Folketinget 21. december blev enige om, at statsministerens besked om at aflive samtlige mink uden at have hjemmel til det skal behandles af en særlig granskningskommission.

Justitsministeriet, som selv har en rolle i sagen, mener at det er et problem at give aktindsigt, når kommissionen kan komme til at skulle bruge de samme dokumenter. Afvisningen er af hensyn til, at kommissionen skal kunne gennemføre sit arbejde tilfredsstillende, når den skal gennemgå beskeden om, at samtlige mink skulle aflives.

Justitsministeriets giver den begrundelse, selv om anmodningen om aktindsigt fra 6. oktober altså ikke havde noget som helst at gøre med at aflive alle mink uden at have en lov til det. Det kunne den som nævnt ikke have, da den besked først kom fra statsminister Mette Frederiksen 4. november – altså en måned senere.

Seruminstituttet håber at kunne give mere svar 15. februar. Den normale svarfrist for aktindsigt i komplicerede sager er 14 dage.

Det nordjyske folketingsmedlem, sundhedsordfører Per Larsen (K), undrer sig.

“De skal svare på spørgsmålene og udlevere materiale, som du beder om. Det undrer mig, om der er lovhjemmel til at lade være, fordi der er sat undersøgelse i gang.”

Sundhedsstyrelsen er for længst kommet med dokumenter fra en tilsvarende anmodning fra 6. oktober, dog med en hel del overstregninger.

Offentlighedsrådgiver og jurist Oluf Jørgensen gør opmærksom på, at granskningskommissionen netop IKKE skal undersøge de forhold, som Nordtinget spurgte til 6. oktober. Den skal IKKE tage sig af sundhedsfaglige og veterinærsundhedsfaglige spørgsmål. Det fremgår udtrykkeligt af kommissoriet:

Granskningskommissionen skal ikke som led i sin undersøgelse forholde sig materielt til sundhedsfaglige eller veterinærsundhedsfaglige spørgsmål om, hvorvidt trufne beslutninger var nødvendige eller hensigtsmæssige, eller hvorvidt trufne beslutninger blev bragt til udførelse på en sundhedsfagligt, veterinærsundhedsfagligt eller miljømæssigt hensigtsmæssig måde.”

Af Esben Agerlin Olsen

Opdateret 20. januar med kommentar fra Oluf Jørgensen.

…………………………………………………………………………………………………………………

Brevet fra Statens Serum Institut til Nordtinget. Justitsministeriet er kommet ind over med en ny begrundelse for igen at udsætte aktindsigt: