Jobs: Rebild rykker – Thisted dykker

(Foto Wikimedia)

En meget tidlig lørdag morgen i Øster Hornum sad et par festtrætte ungersvende på en bænk under busskiltet. Så kom borgmesteren forbi. De unge spurgte, hvornår næste bus kørte.

“På mandag”, svarede borgmesteren i Rebild kommune, Leon Sebbelin (RV).

Han fortæller historien, fordi ikke alle i Danmark er klar over, at der ikke kører bus eller metro hele tiden. Og det er faktisk det vigtigste ved den tidligere regerings plan med udflytning af statslige arbejdspladser. Nogle af de statsansatte skal vide, hvordan der er lidt længere ude i landet.

“Det er vigtigt, at folk i den statslige organisation kender forskelligheden,” siger borgmesteren.

Tilsyneladende har planen med udflytning foreløbig heller ikke ændret på det store billede af, hvor i landet, der kommer flere offentlige arbejdspladser.

Over 5.500 statslige arbejdspladser var flyttet uden for københavnsområdet i marts 2019.

Det forhindrede dog ikke hovedstaden i at gå mod strømmen og øge antallet af offentlige arbejdspladser, mens landet som helhed skar ned på dem i fra 2010 til og 2019.

Det viser en opgørelse fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

I landet som helhed er antallet af offentlig ansatte faldet. I København er det steget. Kilde: Danmarks Statistik/ft.dk

Når det gælder private arbejdspladser, så rykkede København for alvor i forhold til hovedfeltet. I hele landet kom der 16 procent flere privat ansatte. I København kom der 31 procent flere.

Foto fra ft.dk, ministersvar. (I tallet for hele landet er det sidste ciffer hoppet ned på næste linje.)

I flere nordjyske kommuner blev der skåret i antallet af offentligt ansatte med to-cifrede procentsatser over den 10 år lange periode. Kun Aalborg, Rebild og Læsø undgik at forkorte lønningslisten for de offentligt ansatte, som i opgørelsen også omfatter offentlige virksomheder.

Thisted: Alt bedre om 10 år

I Thisted var der 12,5 procent færre offentligt ansatte i 2019 end i 2010. Samtidig ligger Thisted i bund, når det gælder forøgelsen af private arbejdspladser. Der kom 178 flere private arbejdspladser – bare 1,3 procent flere end i 2010.

Kommunens borgmester, Ulla Vestergaard (S), har ikke set opgørelsen, men forklarer, at kommunen både kæmper med faldende befolkningstal og flere ældre uden for arbejdsmarkedet.

Hun ser frem til, at regeringens planer med spredning af uddannelser kommer til at virke. Thisted skal have en maskinmesteruddannelse.

Borgmester Ulla Vestergaard. Foto Thisted kommune.

Hun ser også frem til bedre infrastruktur og lånemuligheder og tror på, at det hele ser bedre ud om 10 år.

“Jeg tror, vi er på vej i den rigtige retning”, siger hun.

“Strukturændringer tager op mod syv år i en organisation”.


Offentligt ansatte i20102019Ændring
Brønderslev4.7944.083– 14,8 pct
Frederikshavn9.7897.963– 15,6 pct
Hjørring10.13810.083– 0,5 pct
Jammerbugt4.0653.739– 8 pct
Læsø278294+ 5,7 pct
Mariagerfjord5.7665.247– 9 pct
Morsø2.6392.341– 11 pct
Rebild2.8112.846+ 1,2 pct
Thisted7.0536.174– 12,5 pct
Vesthimmerland5.0204.305– 14,2 pct
Aalborg40.33440.720+ 1 pct
Kun tre nordjyske kommuner har fået flere offentligt ansatte over en 10-års periode. Tal fra Danmarks Statistik. Tallene omfatter offentlig forvaltning og offentlige virksomheder og service.

Rebild ligger lunt

Rebild ligger i den lune ende af statistikken. Antallet af private jobs er steget med knap 12 procent. Der har også været plads til lidt flere offentligt ansatte, godt en procent.

Borgmester Leon Sebbelin (RV) kan glæde sig over også at ligge det rigtige sted geografisk på den nord-syd gående rute.

Leon Sebbelin. Foto Rebild Kommune

Der er tilmed så smukt i kommunen, at han tror, at naturen trak folk til under corona, og at nogle af dem blev her.

I hvert fald stiger befolkningstallet, modsat Thisted. Indbyggerne er også gode til at øge indbyggertallet, praler en stolt borgmester.

Udflytningen af statslige arbejdspladser var ingen fidus for netop Rebild, som mistede nogle arbejdspladser i statsskovdistriktet.

Privat ansatte i20102019Ændring
Brønderslev 7.8028.1103,9 pct
Frederikshavn16.17717.3537,3 pct
Hjørring16.52317.9188,4 pct
Jammerbugt8.5289.2648,6 pct
Læsø31937818,5 pct
Mariagerfjord12.85513.9978,9 pct
Morsø5.8226.2437,2 pct
Rebild6.8557.66711,8 pct
Thisted13.37813.5561,3 pct
Vesthimmerland10.75111.3415,5 pct
Aalborg58.87767.61514,8 pct
Alle nordjyske kommuner har fået flere privat ansatte i 10-års perioden, men Thisted har kun fået meget få flere.

Af Esben Agerlin Olsen