Lov om ny motorvej over Limfjorden udsat: Ny høring

Folketinget når ikke inden sommerferien at behandle et forslag til anlægslov for en ny motorvej over Limfjorden. Det var ellers regeringens plan, at lovforslaget skulle både fremsættes og vedtages på denne side af sommerferien.

Kort: Vejdirektoratet

Det erfarer TV2Nord.

I stedet skal lovforslaget fremsættes i næste folketingssamling, som begynder til oktober.

Årsagen til forsinkelsen er en fejl i den seneste VVM-redegørelse om vurdering af virkning for miljøet.

Konsekvenserne for et beskyttet Natura-2000-område vest for øen Egholm, som motorvejen, skal gå hen over, er ikke blevet vurderet på den korrekte måde af Vejdirektoratet.

Derfor skal der nu laves en ny vurdering. Og den skal så i offentlig høring, før lovforslaget kan fremsættes.