Smittet mink breder sig til flere kommuner

Covid-19 på minkfarme har bredt sig sydpå til Brønderslev og Jammerbugt

Mens nordjyske minkavlerere og myndighederne gør klar til en omfattende aflivning af corona-smittede mink, steg antallet antallet af smittede minkfarme igen mandag.

Tilfældig minkgård. Foto Danske Minkavlere.

Det nyeste tal er 48 smittede farme, oplyste Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse. I torsdags var tallet 41.

Samtidig har smitten bredt sig sydover fra Hjørring og Frederikshavn til Brønderslev og Jammerbugt kommuner.

Opdateret med oplysninger om flere kommuner

Onsdag 7. oktober begynder aflivningen af henved en million mink på farme, som enten er smittet eller ligge inden for en radius af knap otte kilometer fra en smittet farm.

Aflivningen kommer til at tage måneder, oplyser Fødevarestyrelsen. Minkene gasses med kuldioxid og destrueres bagefter.

Inden aflivningen skal myndighederne vurdere, hvor meget dyrene er værd. På nuværende tidspunkt har de ikke fået så meget pels, som de ville have fået i november, hvor pelsning ellers foregår.

Aflivningen af mink blev besluttet politisk i sidste uge. Den politik blev ellers forladt 2. september, hvor myndighederne troede, at kontrol og hygiejne kunne bremse smitten, der godt kan overføres til mennesker.

Organisationen Danske Minkavlere bakker op om beslutningen om aflivning, selv om det er tungt.

“Menneskers sundhed må komme først”, udtalte organisationens formand, Tage Pedersen, da beslutningen var truffet.

Første smitte i juni

Da de første mink blev fundet smittet 17. juni, blev de aflivet. Den procedure fortsatte til 2. september. Da blev aflivning droppet med denne begrundelse fra Fødevarestyrelsen:

“Med overvågningsstrategien og de skærpede restriktioner for smittede minkfarme vurderer Fødevarestyrelsen og sundhedsmyndighederne, at det er forsvarligt at lade smittede besætninger leve, fordi risikoen for smittespredning til mennesker er minimal.”

Fødevarestyrelsen anførte også, at det ville have stor økonomisk betydning af aflive mink.

På det tidspunkt var kun seks farme smittet. Tallet fortsatte imidlertid bare med at stige.

Torsdag 1. oktober, i sidste uge, meddelte fødevareminister Mogens Jensen (S), at aflivning bliver genoptaget.

Af Esben Agerlin Olsen