Private daginstitutioner: Borgerforslag får knap 6000 underskrifter på tre dage

På tre dage har knap 6000 borgere skrevet under på borgerforslaget “Bevar de private børnehaver”.

(Privat foto)

Det kræver 50.000 NemId eller håndskrevne underskrifter at få et borgerforslag til behandling i Folketinget. Dermed dog langt fra sagt, at det kan blive vedtaget.

Forslagsstilleren er Dina Hoff Myrup Raabjerg, som nu bor i Ikast-Brande, men oprindeligt er fra Jammerbugt kommune. Hun mener, at det vil gå hårdt ud over tyndt befolkede områder, hvis knap 100 rent privat ejede daginstitutioner må lukke.

Dina Hoff Myrup Raabjerg. Privat foto.

“Det kommer til at ramme de små samfund big time,” siger Dina Hoff Myrup Raabjerg, som også er konservativ folketingskandidat.

Baggrunden for forslaget er, at både de private børnehaver og opholdssteder bliver omtalt i forståelsespapiret, som danner baggrund for den socialdemokratiske regerings støtte fra Enhedslisten, SF og Radikale Venstre.

Der står i forståelsespapiret fra 2019, at man “undersøger hvordan det mest hensigtsmæssigt kan sikres, at der ikke udtages profit på private
daginstitutioner og sociale opholds- og anbringelsessteder for eksempel efter samme model, som i dag er gældende for fri- og privatskoler.”

I borgerforslaget hedder det, “at private bevarer retten til at drive kommerciel daginstitution. For at skabe tryghed om, at der er en fortsat høj kvalitet i de private daginstitutioner, foreslår vi samtidig, at det kommunale tilsyn med de privatejede daginstitutioner styrkes. Og at der indføres en minimumsnormering i de private tilbud, der afspejler kravene til de kommunale institutioner.”

Dina Hoff Myrup Raabjerg kaldet det for det “største vrøvl”, at nogen vil kunne trække offentlige kroner ud til sig selv som profit til en stor bil. For de private institutioner får det samme pr. barn i tilskud som de kommunale.

“Hvis de tager noget ud til sig selv, så er det, fordi de mere effektive. Det er langt bedre udnyttelse af de offentlige kroner,” siger forslagsstilleren. Hun sammenligner med praktiserende læger, tandlæger, psykologer, kiropraktorer og Falck.

“Man kan ikke skrue ned for kvaliteten – så siger forældrene farvel”, siger Dina Hoff Myrup Raabjerg. De dårlige eksempler, som der har været på private opholdssteder, de findes ikke for private børneinstitutioner, mener hun.

SF´er: Pengene til børnene

Pædagog og vikarierende folketingsmedlem Theresa Berg Andersen (SF) fra det tyndt befolkede Vesthimmerland tvivler på, at de private institutioner er bedre til at bruge pengene fornuftigt.

Theresa Berg Andersen, SF. Foto Søren Friis.

“Jeg ved ikke, om jeg tror på, at de er er mere effektive. Jeg tror ikke, at de er billigere,” siger hun.

Imod de private er hun ikke, så længe de ikke trækker profit ud til sig selv på baggrund af offentlig støtte.

“Vi støtter private initiativer, når de bruger pengene på børnene,” siger hun.

Theresa Berg Andersen er afløser for Lisbeth Bech-Nielsen, som er på barsel.

Maja Torp (V), er leder af en offentlig social institution for misbrugere. Hun er også byrådsmedlem i Aalborg og vikar i Folketinget.

Maja Torp (V). Foto Jacob Kjerumgaard .

Hun mener, at private alternativer kan gøre, at der er flere daginstitutioner til at dække behovet, end hvis det offentlige alene står for det. Hun forstår ikke, hvorfor private ikke må tjene penge.

“Hvorfor skal man være imod, at nogle tjener penge på at gøre noget dygtigere end andre. Det skal der være plads til. Hvis kvaliteten er god, kan jeg ikke se et problem i at trække profit ud,” siger Maja Torp, som er barselsvikar for Maria Bjerre (V).

Af Esben Agerlin Olsen