Israel-rejse: Ifølge statsministeren orienterede hun nævn – men ikke ifølge dagsordenen

(Foto fra Folketingets tv)

Statsminister Mette Frederiksen (S) er blevet kritiseret for, at hun ikke drøftede sin rejse til Israel 4. marts med Det Udenrigspolitiske Nævn.

Imidlertid blev nævnet orienteret dagen inden rejsen, 3. marts. Det skriver statsminister Mette Frederiksen (S) i et svar til løsgænger Jens Rohde.

“Jeg kan oplyse, at jeg havde lejlighed til at orientere Udenrigspolitisk Nævn om rejsen på et møde den 3. marts”, skriver statsministeren.

Rejsen er dog fraværende på dagsordenen for mødet i nævnet 3. marts. Dagsordenen handler om et EU-møde, ikke om fremtidig produktion af vaccine, som statsministeren ville drøfte med regeringslederne i Israel og Østrig.

Der stod ikke noget om Israel-rejsen på dagsordenen for Det Udenrigspolitiske Nævn 3. marts, da nævnet blev orienteret om rejsen ifølge statsministeren.

Rejsen var ikke hemmelig, sådan som møderne i nævnet er. Den blev annonceret af Statsministeriet allerede 27. februar, altså fire dage før mødet i nævnet. Der var altså god tid til at få sagen på dagsordenen.

En mulighed er, at det først var i sidste øjeblik, at statsministeren besluttede sig for at orientere udenrigspolitisk nævn, som skal tages med på råd i større udenrigspolitiske sager.

Enhedslistens Søren Søndergaard, som er medlem er nævnet, peger på sig selv som forklaring på, at Israel-rejsen overhovedet blev taget op i nævnet, inden den fandt sted.

Han tog nemlig sagen op på et andet møde i nævnet dagen forinden, 2. marts, hvor statsministeren ikke deltog. Da var emnet dog heller ikke på dagsordenen.

“Den eneste grund til, at nævnet tog det op, er fordi jeg rejste det den 2. marts – under eventuelt,” siger han. Mødedeltagerne må gerne referere sig selv.

Jeg bragte det op da mødet var ved at være slut.”

Derefter blev det taget op på nævnsmødet dagen efter med statsministeren.

Enhedslisten, som er det ene af regeringens støttepartier, kritiserede rejsen, inden den fandt sted. Det førte til en stram mine hos statsministeren, da Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen tog sagen op i folketingssalen i spørgetimen tirsdag inden rejsen.

Israel er blevet voldsomt kritiseret for at undlade at vaccinere hovedparten af palæstinenserne i de israelsk besatte områder. Den hurtige udrulning af vaccine, som Mette Frederiksen har rost Israel for, gælder kun i selve Israel.

Selv om udenrigspolitisk nævn ifølge grundloven skal drøfte større udenrigspolitiske sager, så kan det diskuteres, hvad der er en større sag. Det var vaccine-produktion med Israel ikke, mener statsministeren, som altså alligevel tog sagen op i nævnet.

Der gjaldt ikke en rådføringspligt ifm. rejsen til Israel. Det fremgår også af det notat,
som er udarbejdet af Udenrigsministeriet og Justitsministeriet og oversendt til Udenrigspolitisk Nævn
,” skriver hun i svaret til Jens Rohde.

Han bebuder flere spørgsmål, når han har sat sig ind i de svar han har fået på en række spørgsmål om rejsen.

“I fald Danmark skal dele sundhedsdata med andre lande og indgår i vaccineproduktion med Israel og dermed et land uden for EU, så kan det næppe betegnes som en detalje i dansk udenrigspolitik. Jeg håber, at Nævnet vil spørge videre ind til dette,” skriver han i en kommentar.

Af Esben Agerlin Olsen