En halv million doser AstraZeneca-vaccine fra SSI’s køleskabe kommer til Afrika

(Foto Line Bloch Klostergaard, Region Nordjylland)

Politikere fra begge fløje har presset på for at få doneret omkring en million doser overskydende vacciner, som Danmark fik på lager, da vacciner fra AstraZeneca og Johnson&Johnson blev taget ud af det generelle danske vaccinationsprogram.

Nu er omkring halvdelen af doserne enten allerede ude eller på vej ud til lande i Nordafrika og det øvrige Afrika, hvor der er brug for dem. Det gælderne vaccinen fra AstraZeneca, oplyser Statens Serum Institut (SSI) til Nordtinget. Det handler om cirka 550.000 doser, som ryddes fra hylderne.

Præcis hvilke modtagerlande, der er indgået aftaler med, kan seruminstittutet ikke umiddelbart oplyse. Bhutan har også været i spil, men nåede at få vaccine fra et andet sted, inden det kom i stand med Danmark.

Vaccinen fra AstraZeneca skulle anvendes snart. Den øvrige del af overskudslageret er 450.000 doser Johnson&Johnson. De udløber først i 2023, oplyser SSI.

Johnson&Johnson vaccinen har den fordel at den kun kræver et enkelt stik modsat AstraZeneca, som kræver to stik og altså har den halve værdi i forhold til fuld vaccination.

De nordjyske folketingsmedlemmer corona-ordfører Peder Hvelplund (EL) og sundhedsordfører Per Larsen (K) er sammen med Jan E. Jørgensen (V) blandt de politikere, som har presset på for at få den overskydende vaccine ud af de danske køleskabe. De har meldt sig klar til at danne flertal uden om regeringen.

I køleskabene hos Statens Serum Institut i København står nu endnu knap en halv million doser fra Johnson&Johnson.

Peder Hvelplund sagde i sidste uge til Nordtinget, at han ville give regeringen til begyndelse af august til at få lavet aftaler om donationer til lande, som har sundhedssystemer, der kan sikre, at vaccinen bliver brugt. Han nævnte trængende lande som Thailand og Indonesien. De to lande er imidlertid ikke på listen over modtagere af AstraZeneca-vaccine, oplyser SSI.

Vaccine værn mod nabo-smitte

Peder Hvelplund var uforstående over for, at regeringen ikke bare tager rent sundhedsfaglige hensyn, når den deler vaccine ud gratis. At det er hensigten at tage andre hensyn fremgik af et svar til ham fra udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) tidligere på måneden. EU vil skærme sig for smitte fra de nærmeste naboer.

“Ud over sundhedsfaglige behov i landene kan der i visse tilfælde være
behov for også at tage andre hensyn. I EU er der fx enighed om
vigtigheden af at hjælpe vores nærområder med adgang til sikre og
effektive vacciner for at imødegå nye smitteudbrud og varianter. Vi har en helt naturlig interesse i at række ud og bistå vores samarbejdspartnere med at håndtere krisen,”
skrev ministeren.

Flemming Møller Mortensen (S), udviklingsminister.

Han påpegede, at Nordafrika er nabo til Europa. Ministeren har tidligere nævnt, at Rusland og Kina anvender vaccine politisk.

“Ud af donationen til COVAX på 1 mio. doser har regeringen øremærket
300.000 doser til Nordafrika, som har behov for vacciner. Nordafrika er en vigtig naboregion til EU,”
skrev Flemming Møller Mortensen.

Danmark bidrager til det internationale vaccinationsprogram COVAX. Det program modtager imidlertid ikke vaccine, som allerede har været på lager i et andet land end det endelige modtagerland.

Vaccinen fra AstraZeneca og Johnson&Johnson blev taget ud af det danske vaccinationsprogram på grund af sjældne, men alvorlige bivirkninger.

Af Esben Agerlin Olsen