Tal: Efterkommere af indvandrere næsten lige så velintegrerede som nordjyder

Hvad ville der ske, hvis Bill Gates kom ind til et almindeligt dansk middagsselskab ?

Gennemnitsindkomsten ville eksplodere. 

Hvad ville der ske, hvis et bandemedlem kom ind til samme selskab, lige fra ti år i fængsel?

Den gennemsnitlige kriminalitet for hele selskabet ville stikke helt af.

Pas på med gennemsnit, lyder advarsel fra tænketanken Kraka. Det kan snyde. 

Pas også på, når danskere og efterkommere af indvandrere sammenlignes.

Tænketanken har regnet på, hvor meget efterkommere af indvandrere fra muslimske lande ligner danskere, når det gælder blandt andet indkomst.

“Langt størstedelen af efterkommere af indvandrere fra muslimske lande ligner resten af danskerne”, skriver forfatterne til analysen.

De har også regnet på, hvor meget nordjyderne ligner resten af danskerne.

Resultatet er, at der ikke er den store forskel, hvis man for eksempel tager aldersgruppen 35-40-årige. Nordjyder ligner de øvrige danskere med et overlap på 91 procent.

Nordjyderne har en mere jævn fordeling af indkomst end resten af landet og mindre andel af de meget høje indkomster, men 91 procent er overlap. Se hele forklaringen hos Kraka

For efterkommerne af indvandrere fra overvejende muslimske lande er overlappet med dem af dansk oprindelse knap 80 procent.

For 35-40-årige efterkommerne af indvandrere fra overvejende muslimske lande er overlappet knap 80 procent. For alle aldersgrupper tilsammen bliver tallet 82 procent.

Når efterkommere af indvandrere fylder meget i debatten skyldes det en mindre del af befolkningsgruppen, påpeger Kraka. Den helt store andel af efterkommerne er lige så velintegreret som nordjyderne.

Kraka har analyseret indkomst, skattebetaling, karaktersnit i folkeskolen og uger på overførselsindkomst. Tænketanken advarer mod at bruge gennemsnit alene, når befolkningsgrupper sammenlignes. Det kan overvurdere gruppen med integrationsproblemer, fordi en lille gruppe presser snittet meget op.

“Det klare billede, et gennemsnit tegner, dækker som regel over en mere broget virkelighed med både høje og lave tal i begge grupper,” skriver forfatterne til analysen – Thomas Damsgaard Tørsløv, Villiam Bo Bresler, Alexandro Mastrandrea og Annasofie Marckstrøm Olesen.

En mindre gruppe med problemer kan trække gennemsnittet meget ned for hele gruppen. Lige som Bill Gates kan trække snittet for indkomst op.

For langt den største del af befolkningen – 82 procent – er indkomsten den samme hos danskere og hos efterkommere af indvandrere fra muslimske lande. Ser man kun på gennemsnit er forskellen i indkomst hele 40 procent.

Læs hele analysen her

Af Esben Agerlin Olsen