På Mors er indkomsten i snit under det halve af i Gentofte

(Foto Schorle, Wikimedia)

Den nordjyske beskedenhed – som man nødigt skilter med – kan ikke skjules, når det gælder indkomst.

Indkomsten på Mors ligger i den laveste ende for landet. Foto: Schorle, Wikimedia

Det viser en sammenligning for hele landet, foretaget af AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Nordjylland, som har leveret landets erhvervsminister – og statsminister, ligger ikke helt så dårligt som den sydligste del af landet.

Men to nordjyske kommuner ligger i den laveste ende af skalaen. Det er Vesthimmerland og Morsø. Resten af de nordjyske kommuner ligger i den næstlaveste kategori, bortset fra Rebild.

I Rebild er snittet af disponibel indkomst næsten på niveau med de rige kommuner nord for København. Rebild er dog en kategori under.

Rigest i riget er dem i Gentofte, lige nord for København. Her er der ikke mange virksomheder, men borgerne har i snit en indkomst et godt stykke nord for den halve million kroner om året – efter skat.

Rapporten fra AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, præsenteres på Bornholm på Folkemødets første i dag torsdag.

Lars Andersen, direktør i AE, siger, at der ikke er nogen let måde at vende udviklingen på i Nordjylland og andre landsdele som i den sydlige del af landet.

(Kortet: Hold musen over de enkelte kommuner – eller læs tabel i slutningen af artiklen)

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre
Anm.: 2022-priser

Lav indkomst hænger ofte sammen med lav uddannelse. For at ændre udviklingen skal flere have uddannelse. Flere skal i job. Der skal være en erhvervspolitik, som får virksomheder til at opstå, udvide eller flytte til landsdelen.

“Det bider sig selv negativt i halen. På Sydsjælland og Lolland-Falster er der ikke rigtigt nogen virksomheder, der ekspanderer, fordi der mangler uddannet arbejdskraft. Og der er ikke ret mange, der bliver uddannet, fordi der mangler lærepladser. Nordjylland ligger nok midt imellem den gode og den dårlige spiral,” siger Lars Andersen til Nordtinget.

Lars Andersen, direktør for AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Den geografiske opdeling mellem rig og fattig og på tværs af sociale skel i Danmark er vokset – særligt over de seneste ti år, står der i rapporten.

Lars Andersen mener alligevel, at den socialdemokratiske regering er kommet et stykke vej med at mindske ulighed, som den har lovet.

Antallet af fattige børn er mindsket. Der kommer mere boligbyggeri med blandede indkomster, og uddannelser er flyttet ud, fremhæver direktøren for AE.

Indkomster i Nordjylland

Gennemsnitlige disponible
indkomst i 2020
Udvikling fra
2010 til 2020
Brønderslev283.821 kr18,0 pct.
Frederikshavn280.221 kr.13,1 pct.
Hjørring285.204 kr.17,2 pct.
Jammerbugt284.984 kr.16 pct.
Mariagerfjord287.949 kr.17,1 pct.
Læsø262.936 kr.13,2 pct.
Morsø272.911 kr.18,0 pct.
Rebild312.877 kr.20,4 pct.
Thisted283.365 kr.16,9 pct.
Vesthimmerland276.396 kr.17,7 pct.
Aalborg282.418 kr.13,6 pct.
Gentofte582.636 kr.32,0 pct.
Lolland250.770 kr.11,8 pct.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre
Anm.: 2022-priser

Af Esben Agerlin Olsen