Kan Barbara Bertelsen fortsætte i jobbet efter så hård kritik?

Statsminister Mette Frederiksens (S) højre hånd, departementschef Barbara Bertelsen, får så hård kritik af Minkkommissionen, at det kan være svært at se hende fortsætte i jobbet.

Flere medier skriver, at kommissionen mener, departementschefen har begået grove fejl i sit arbejde.

Minkkommissionen på Christiansborg for at fremlægge sin rapport. I midten formanden Michael Kistrup, bag ham advokat Ole Spiermann, til højre for Spierman udspørger Jakob Lund Poulsen og foran ham jura-professor Helle Krunke.

“Kommissionen finder samlet set, at Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar i anledning af hendes medvirkning til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med pressemødet 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse heraf,” skriver kommissionen ifølge Berlingske.

Det var på det pressemøde, at statsministeren sagde, at samtlige mink skulle aflives.

Statsministeren vildledte også groft på pressemødet, men var ikke klar over det.

Kommissionen finder således, at Mette Frederiksens udmeldinger på pressemødet den 4. november 2020 objektivt set var groft vildledende, men at Mette Frederiksen subjektivt ikke havde viden herom eller hensigt hertil. Kommissionen har herved ikke foretaget en vurdering af, om der foreligger grov uagtsomhed,” skriver kommissionen ifølge Berlingske, inden rapporten er offentliggjort.

Af Esben Agerlin Olsen