Officiel ekspertvurdering: Usandsynligt, at mink smittes med fugleinfluenza

(Arkivfoto Kopenhagen Fur. Minkfarm)

Enkelte danske minkfarme gik i gang med arbejdet efter nytår. Samtidig kom en nyhed til Danmark om, at den frygtede fugleinfluenza H5N1 var brudt ud blandt mink, som smittede hinanden på en minkfarm i Spanien i oktober.

Det vakte opmærksomhed, at pattedyr smittede pattedyr med fugleinfluenza.

For få dage siden døde en 11-årig pige af fugleinfluenza i Cambodia i Sydøstasien.

Der er imidlertid nærmest ingen risiko for, at de nye danske mink bliver smittet med H5N1 fra vilde fugle, ifølge en dansk officiel rapport, som kom tirsdag middag.

Det gælder selv, hvis farmene har åbne haller. Det er ikke sandsynligt, at den meget smitsomme fugleinfluenza (HPAI) trænger ind.

Sådan skrives det i rapporten fra Dansk Veterinær Konsortium, som er et samarbejde mellem Statens Serum Institut og Københavns Universitet:

“For farme beliggende tæt på områder, hvor der er mange vilde fugle, og som består af åbne haller, hvor der er adgang for vilde fugle, vurderes risikoen for smitte af danske mink med HPAI overordnet set til at være ikke sandsynlig (1-10 %) (jf. EFSA kriterier) i perioder med høj HPAI aktivitet i vilde fugle.”

EFSA er den europæiske fødevaresikkerhedsmyndighed.

Hvis den usandsynlige smitte alligevel skulle komme, bliver det formodentlig ikke fra importeret mink, men fra fugle i efteråret.

“Den højeste sandsynlighed vurderes at være i perioden oktober-november. Import af mink fra udlandet vurderes at udgøre en mindre risiko for introduktion af HPAI til danske mink i forhold til sandsynligheden for at mink smittes med HPAI fra fugle i Danmark,” står der i rapporten.

“Den største risiko for smitte af mink med HPAI virus vurderes at være ved direkte eller indirekte kontakt med smittede vilde fugle, herunder måger.”

Skulle smitten komme til en minkfarm, kan der være en moderat risiko for, at mink smitter mennesker. Spredes smitten mellem mink på farmen, kan det blive et større problem for mennesker, da nye varianter, som lettere smitter mennesker og mellem mennesker, kan blive skabt på farmen.

Rapporten skriver det sådan her:

“Det vurderes, at risikoen for smitte til mennesker fra mink er lav til moderat (jf. ECDC kriterier) i det tilfælde, at der er eksponering til HPAI inficerede mink.
Risikoen for at mennesker bliver smittet er størst, hvis virus spreder sig mellem mink på farmen, idet det teoretisk er muligt, at der udvikles virus varianter med forøget evne til at smitte til og mellem mennesker og dermed øget risiko for samfundssmitte. Tidlig påvisning af HPAI virus i mink og mennesker er derfor
afgørende for at reducere den samlede sundhedsrisiko.”

ECDC er det europæiske center for kontrol med sygdom.

Rapporten fra Dansk Veterinær Konsortium er bestilt af Fødevarestyrelsen.

Styrelsen ramte i 2020 ved siden af i sin vurdering af, om mink ville smitte mennesker med corona.

I en pressemeddelelse fra 2. september 2020 kom Fødevarestyrelsen med den forudsigelse, at risikoen for spredning af corona-smitte fra mink til mennesker var meget, meget lille. En stor del af de smittede i Nordjylland blev imidlertid smittet af mink-varianten.

Fødevarestyrelsen i pressemeddelelse 2. september 2020.

Du kan læse hele rapporten fra Dansk Veterinær Konsortium her.

Af Esben Agerlin Olsen