ANNONCE

Barbara Bertelsen, chef i Statsministeriet, slipper med en advarsel fra Mette Frederiksen

En af hovedrollerne i sagen om den ulovlige beslutning om aflivning af alle mink blev spillet af Barbara Bertelsen, departementschef og højre hånd for statsminister Mette Frederiksen (S), som ikke selv har underskrevet brevet med advarslen.

Statsminister Mette Frederiksen 17. november 2020 . Foto Nordtinget.

Statsministeren er hendes chef og arbejdsgiver.

Barbara Bertelsen slipper med en advarsel, mens andre topembedsmænd fritages for tjeneste og får en disciplinærsag på nakken.

Det gælder blandt andre Henrik Studsgaard, som var departementschef i det daværende Miljø- og Fødevareministeriet, som sagen hørte under som såkaldt ressortministerium.

Netop dette ministerium skubbede Barbara Bertelsen i baggrunden ifølge Minkkommissionen.

Hun var “bekendt med, at ressortministeriet i konsekvens af hendes beslutning i nogen grad var trådt i baggrunden og koblet af…”, skriver kommissionen.

Barbara Bertelsen er jurist, men spurgte ikke til lovhjemmel. Det burde hun have gjort.

Mette Frederiksen skriver sin afgørelse til Barbara Bertelsen, “at du under de konkrete omstændigheder burde have rejst spørgsmålet om hjemmel over for ressortministeriet, og at tjenesteforseelsen kan tilregnes dig som uagtsom.”

Men der var tale om enkeltstående fejl, så Barbara Bertelsen nøjes Mette Frederiksen at give sin højre hånd en advarsel.

“Det er samtidig indgået i vurderingen, at der alene er tale om et enkeltstående forhold, at ressortansvaret for aflivning af alle mink lå hos Miljø- og Fødevareministeriet, at du ikke medvirkede forsætligt til beslutningen om aflivning af alle mink uden lovhjemmel, og at du ikke blev advaret af Miljø- og Fødevareministeriet eller af Justitsministeriet om den manglende hjemmel.”

Signe Friberg Nielsen, direktør for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, skrev under på vegne af statsminsiter Mette Frederiksen (S).

Det er sket efter råd fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som har rådført sig med Kammeradvokaten.

Brevet fra Mette Frederiksen er underskrevet på vegne af statsministeren af den afgående chef for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Signe Friberg Nielsen.

Af Esben Agerlin Olsen

Læs hele Mette Frederiksens afgørelse her