Pas på falsk tryghed

Af Preben Bang Henriksen (V), næstformand for Venstres folketingsgruppe

Forhandlingerne om politiets arbejde de næste fire år er nu gået i gang.

Det sker med udgangspunkt i 23 forslag fra regeringen.  

Det emne, der ved introduktionen har påkaldt sig størst opmærksomhed er etableringen af 20 nær-politistationer. Alle partier ønsker (nu) et nært og synbart politi i erkendelse af, at det var en fejl, at vi fjernede landbetjenten.

Preben Bang Henriksen (V), næstformand for Venstres folketingsgruppe. Foto Nordtinget.

Det er vigtigt, at byen har sin egen tilknyttede betjent, som folk – store som små – kender og i konsekvens af, at mange af landbetjentens arbejdsopgaver er væk, kunne denne nærhed eksempelvis opnås ved, at den betjent, som i forvejen bor i byen synbart for enhver kunne arbejde lokalt i byen bl.a. med SSP-arbejdet.  Vedkommende kender sine lus på travet og kan givet med en rettidig indsats hindre mange unge i at komme ind på en kriminel løbebane.

Regeringens forslag om byggeri af 10 nærpolitistationer øst og 10 vest for Storebælt lyder i de fleste ører rigtig godt.  Men der består et større arbejde for partiernes forhandlere i at udbore, hvad det er for en ”politistation”, vi taler om.  

Der skal åbenbart sidde fem mand, og de skal have åbent for borgerne tre timer om dagen. Så meget ved vi.  Som alle andre tilsvarende stationer vil sidste mand lukke og slukke kl. 15.30, hvorefter politiskiltet er det eneste vidnesbyrd om, at der her er politi.  Vel at mærke på hverdage fra 8.30 til 15.30

Så når vi gerne vil forkorte politiets udrykningstid eksempelvis ved et igangværende indbrud eller et overfald, så skal de kriminelle altså overbevises om, at de skal udøve deres virksomhed på hverdage og inden 15.30.

Kan det ikke lade sig gøre – og det tvivler jeg på – så er løsningen på et hurtigere og mere nært politi, at der kommer flere betjente i biler, der runderer i kommunen, og som af vagthavende omgående kan sættes ind der, hvorfra alarmopkaldet kommer.

Det vil vi i Venstre forsøge at få med i aftalen.  Uden flere vagthavende betjente i biler om natten, kan fortællingen om nærpolitistationen hurtigt udvikle sig til en falsk tryghedsfornemmelse i weekender og på hverdage fra 15.30 over aften og nat til 8.30 om morgenen.

Og mon ikke det er i det tidsrum, kriminaliteten finder sted?