Kan mink-mutationer svække vaccine mod corona?

Enhedslistens sundhedsordfører og gruppeformand, nordjyske Peder Hvelplund, frygter for følgerne af de mutationer, som ændrer corona-virus i en minkfarm.

Kan det i værste fald betyde, at vaccine, som er under udvikling, ikke virker, fordi minken i mellemtiden har ændret virus?

Peder Hvelplund, EL, sundhedsordfører. Foto Nordtinget ©

Det spørgsmål vil Peder Hvelplund gerne have et svar på fra sundheds og ældreminister Magnus Heunicke (S).

Fredag stillede Hvelplund følgende skriftlige spørgsmål:

“Kan ministeren oplyse, om nogle af de mutationer af coronavirus der opstår i forbindelse med udbruddene på minkfarme, f.eks. i forhold til Spike-proteinet, kan have betydning for effektivitet og immunitet i forhold til de vacciner, der i dag er i gang med at blive udviklet?”

Peder Hvelplund længe har talt for forsigtighed og aflivning af mink for at forhindre smitten i at brede sig, som den tidligere gjorde i Hjørring, hvor ældre borgere er døde med covid-19.

I den politiske følgegruppe omkring covid-19 mødte han ikke den store interesse for mink, som i hvert fald hidtil har været en milliardeksport med mange arbejdspladser på de godt 1100 minkfarme.

Minkgård. Foto Danske Minkavlere.

“Det undrer mig, at man tager så udbredt hensyn til økonomi,” siger Peder Hvelplund.

Han kunne ikke se sammenhængen med det forsigtighedsprincip, som regeringen ellers generelt talte for.

Få nyhedsbrev fra Nordtinget i din indbakke

Først 1. oktober ændrede den kurs og indførte aflivning af smittede mink igen. Aflivning blev droppet i begyndelsen af juli, da tre smittede besætninger var aflivet. I stedet kom krav om værnemidler og mere overvågning.

“Jeg synes, det var uansvarligt at vente så lang tid med at gribe ind og aflive besætninger. Når man ikke kan inddæmme og finde ud af ,hvordan det smitter, så er der kun at aflive de smittede besætninger. Hvis det var sket, havde vi stået i en langt bedre situation nu,” siger Peder Hvelplund.

Også minkavlerne havde stået bedre, fordi sygdommen ikke havde bredt sig så meget, mener han.

Organisationen Danske Minkavlere støtter den omfattende aflivning.

– Det er en tung beslutning, regeringen har truffet, men vi bakker fuldstændig op, skriver formanden Tage Pedersen på organisationenshjemmeside.

“Menneskers sundhed må komme først,” skriver formanden.

Han er meget tilfreds med myndighederne.

“Jeg vil i øvrigt gerne benytte lejligheden til at rose myndighederne for en kæmpe indsats og et godt samarbejde gennem de seneste måneder,” skriver Tage Pedersen.

Opdateret 10. oktober med kommentar
fra Danske Minkavlere

Lauritzen forsvarer minkavlerne

Mens Hvelplund taler om forsigtighedsprincip, mener en anden nordjysk politiker, gruppeformand Karsten Lauritzen (V), at regeringen farer alt for hårdt frem.

Han bakker op om minkavlere, som er utilfredse med den erstatning, de får, når deres mink skal aflives, fordi de er smittede eller ligger nær en smittet gård eller er under mistanke for smitte.

Karsten Lauritzen
Karsten Lauritzen (V) Foto Nordtinget ©

“Regeringens “forsigtighedsprincip” har endnu en gang store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser, og jeg savner dokumentation for rimeligheden i det regeringen har besluttet,” skriver han på Facebook.

Minkavlerne får erstatning for skindene, uanset om de er smittet. Avlerne kan vælge mellem et beløb nu eller noget af erstatningen nu og en senere udregning efter efterårets priser.

Når det gælder avlsdyrene, får de imidlertid kun 20 procent erstatning for driftstabet, hvis pelsdyrene er smittet.

Minkavlerne får fuld erstatning for både skind og avlsdyr, hvis de har været uden smitte. Med smitte er erstatningen reduceret for avlsdyr. Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet.

Karsten Lauritzen efterlyser argumenter fra regeringen til den hårde kurs.

“Hvor er dokumentationen for at man ikke kunne nøjes med at isolere mink og menneskerne der passer dem på farmene?,” spørger han.

Myndighederne indførte en skærpede restriktioner med smittede minkfarmene 2. september. Der kom krav om beskyttelsesudstyr ved besøg og tøjskift og bad efter besøg på en minkfarm.

Der blev lagt en “jernring” omkring dem, skrev Fødevarestyrelsen. Alle farme blev pålagt værnemidler og skulle skrive detaljerede planer for beskyttelse mod smitte.

På det tidspunkt var seks farme smittet. Siden da er tallet mere end 10-doblet til 63.

Af Esben Agerlin Olsen

Præciseret 10. oktober, at
det er driftstabet i forbindelse
med avlsdyr, hvor erstatningen
kun er 20 procent.