Minken kan pelse Mette Frederiksens corona-fortælling

Statsminister Mette Frederiksen (S) og andre ministre kan ikke holde et pressemøde om corona uden at sige, at Danmark har klaret sig godt i sammenligning med andre lande.

Det kommer an på, hvilke lande, man sammenligner med. Tager man de nærmeste naboer og ser på dødsfald, er det kun rigtigt i forhold til Sverige. Her har det hidtil været fem gange så mange dødsfald i forhold til størrelsen på befolkningen.

ANALYSE

I forhold til Norge og Finland er det direkte forkert at sige, at Danmark har klaret sig godt. I Norge og Finland er dødstallene kun det halve af Danmarks, relativt. For Tyskland er dødstallet næsten præcist det samme som for Danmark i forhold til, hvor mange der bor i landet. Polen ligger godt under Danmark.

Kilde: Svensk tv, SVT.

De mange gentagelser af, at Danmark er en succes, har imidlertid skabt et billede af, at det er sandt. Det bliver sjældent modsagt.

Det kan et pelsdyr lave om på. Bekæmpelsen af corona hos mink på minkfarme har været en klar fiasko med nu over 75 smittede minkfarme. De ligger ikke længere kun i Vendsyssel, men har bredt sig til Midt- og Vestjylland. Det er ude af kontrol.

Få nyhedsbrev fra Nordtinget

At foreløbig mindst fem mutationer af corona-virus har bredt sig fra mink til befolkningen kan gøre fiaskoen meget stor. Corona fra mink giver ikke en mildere sygdom, som det blev antaget i begyndelse. Den har ført til dødsfald.

Skrækscenariet er, at minkfarmene er virusfabrikker, som ændrer corona så meget, at en vaccine er forældet, hvis den kommer. Ingen ved det. Samme usikkerhed findes for en mulig kommende behandling af covid-19, hvis virus har været gennem titusinder af mink og ændret sig.

Forsigtighedsprincip i starten

Da den første smittede minkfarm blev udmeldt 17. juni, blev dyrene aflivet, udtrykkeligt efter et forsigtighedsprincip. Det samme skete for de to næste smittede farme.

Det så umiddelbart ud til at flugte med den linje, som regeringen lagde med den delvise nedlukning af landet i marts. Forsigtighed – ekstrem forsigtighed, som en topembedsmand formulerede det.

Forsigtighedsprincippet blev imidlertid snart opgivet igen. Fra 7. juli skulle smittede dyr ikke længere aflives. I stedet blev der indført krav om værnemidler og mere hygiejne. En screening havde vist, at corona ikke var udbredt på minkfarme, som der findes godt 1100 af i Danmark.


  • 17. juni: Første udmelding om corona på nordjysk minkfarm. Dyrene aflives. Forsigtighedsprincip.
  • 7. juli: Aflivning af smittede dyr opgives. Hygiejnekrav skærpes.
  • 2. september: Seks minkfarme er smittet.
  • 18. september: 19 minkfarme smittet. Statsministeren smiler ad spørgsmål om minkaflivning, hvad Hjørrings borgmester har krævet
  • 1. oktober: 41 minkfarme smittet. Regeringen beslutter igen aflivning af mink.
  • 10. oktober: 64 minkfarme smittet, i Nordjylland, Midtjylland og Vestjylland.
  • 12. oktober: 76 minkfarme smittet.

Mink smitter mennesker

Mennesker kan imidlertid smitte mink og omvendt, stod det senere klart. Borgmesteren i Hjørring og Enhedslisten i Folketinget krævede, at aflivning af smittede mink blev genoptaget.

Den opfordring havde statsminister Mette Frederiksen (S) kun et smil til overs for, da Nordtinget stillede hende spørgsmålet 18. september ved et pressemøde. På det tidspunkt var 19 farme smittet, en tredobling på godt to uger.

Der findes lidt over 1100 minkfarme i Danmark. Foto Danske Minkavlere.

Statsministeren lod Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut svare. Han tog det mere alvorligt og sagde, at smitte i enkelte tilfælde var kommet ud fra minkfarmene.

Epidemien fortsatte med fart på minkfarmene, men først 1. oktober, lagde regeringen atter kursen om. Nu skulle de smittede dyr igen aflives. I mellemtiden var antallet vokset så meget, at det vil tage måneder at gennemføre. Imens kan smitten sprede sig yderligere.

Pelseksport skulle skånes

I sin håndtering af corona har regeringen siden marts forsøgt at skåne økonomien. Derfor kunne bilister i lang kø ved grænsen se lastbiler med varer fra mere smittede lande passere uden kontrol. Derfor undlod man i næsten tre måneder at aflive smittede mink, som skulle blive til eksportpelse på kinesiske rigmandshustruer.

Regeringen har taget store hensyn til erhvervet, som på sin side har rost regeringen for håndteringen. Organisationen Danske Minkavlere støtter aflivningen, dog ikke, at avlere med smitte kun får 82 procent kompensation. Minkavlerne bliver hårdt ramt, for nogle på deres livsværk.

De næsten tre måneder uden aflivning eller isolation af farmene kan ende med at koste både minkavlere og hele samfundet dyrt både økonomisk og i sygdom.

Med mink som virusfabrikker, der holder sygdommen i gang eller ligefrem accellererer den, bliver det sværere at fremstille den danske corona-håndtering som en stor succes.

Af Esben Agerlin Olsen

Opdateret med nyt smittetal 12. oktober