Minister: Smitte fra mink er en trussel for folkesundheden

Fødevareminister Mogens Jensen (S) står fast på regeringens politik med omfattende aflivning af mink af hensyn til folkesundheden. Han forsvarede den politik i hele to samråd over to timer i Folketinget onsdag.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) i samråd. Foto fra Folketingets tv.

“Mink inficeret med covid-19 kan smitte mennesker, og det udgør trussel for  folkesundheden”, sagde han.

“Hvis smittevejen kun gik ind på farmene og ikke ud igen ville det være et meget lille problem og rent veterinært problem,” sagde ministeren.

Han fremhævede, at mutationer i virus hos mink kan berøre effekten af en mulig fremtidig vaccine mod covid-19.

Pres fra to sider

Mogens Jensen blev fra den ene side presset af de borgerlige, som ud over sundheden er særligt opmærksom på erhvervets økonomiske problemer på grund af aflivningen.

Enhedslisten og SF fremhævede truslen mod folkesundheden, og at minkavl længe har været en dårligt forretning. De to partier vil udfase minkproduktion.

Mink. Foto Kopenhagen Fur.

Hvert skind giver 100 kroner i underskud ifølge Søren Egge Rasmussen (EL). Han frygter, at erstatningen til minkavlerne kan blive over to milliarder kroner ud af en landbrugsstøtte på seks milliarder kroner.

Nordjyske Per Larsen (K) kaldte det et skrækscenario, hvis erhvervet blev afviklet. Han hæftede sig ved, at der ud af 176 personer med den særlige minkvariant af corona kun er fire personer, som ikke har været i direkte kontakt med en minkfarm.

“Det er voldsomt at sige, at det er et stort samfundsproblem,” sagde han.

Regeringen har ingen lukkeplaner

Ministeren fastslog, at corona ikke skal være anledning til at nedlægger erhvervet.

“Forbud vil få store negative samfundsmæssige konsekvenser. Samlet har regeringen derfor ikke planer om at forbyde minkavl,” sagde Mogens Jensen.

Den årlige omsætning er 5,2 milliarder kroner hos Kopenhagen Fur, hvor de 12-13 millioner årlige skind sælges, oplyste han.

Per Larsen (K). Foto fra Folketingets tv.

Mogens Jensen åbnede også for, at den nuværende strategi kan blive ændret, hvis sundhedsmyndighederne anbefaler det. Forskerne er stadig i gang med at udrede smitteveje og finde risikofaktorer.

“Der er stadig meget, vi ikke ved,” sagde Mogens Jensen.

Han kunne derfor ikke svare på spørgsmål om, hvorvidt der skal ændres på afstanden til smittede farme, som betyder at raske nabomink skal aflives, hvis de bor inden for 7,8 kilometer fra en smittet farm.

Der var heller ikke svare på, om mink, som er blevet raske igen, kan slippe for aflivning. Sundhedsmyndighederne skal finde ud af, hvad der er forsvarligt. Men ministeren ønsker ikke at aflive flere mink end nødvendigt, fastslog han.

Endeligt kunne ministeren ikke svare på, om der i den kommende sæson skal sættes nye mink på farme, hvor dyrere er aflivet – med fare for, at de nye mink også bliver smittet.

“Der skal ikke være risiko for ny smitte i en ny sæson. Jeg kan ikke sige mere nu,” lød det fra Mogens Jensen.

I øjeblikket aflives både mink med smitte, naboer til de smittede og dem med mistanke om smitte.

Onsdag var 186 minkfarme noteret for corona eller mistænkt for det. Af dem er dyrene på 32 farme aflivet. Hertil kommer dyr på nabofarme. Landet har godt 1100 minkfarme.

Af Esben Agerlin Olsen

Her kan du se samrådet