Ammoniak fra mink overgår nye aftaler for køer og grise

En afvikling af minkavl, sådan som SF og Enhedslisten ønsker, ville betyde, at Danmark mere end opfyldte sit mål for udledning af ammoniak.

Mink er imidlertid ikke omfattet af to aftaler, som regeringen indgik fredag med Landbrug & Fødevarer for at reducere udledningen sundhedsskadelig ammoniak fra køer og grise.

Minkgård. Foto Danske Minkavlere.

Ammoniakken, som hovedsageligt kommer fra dyrenes urin, skal reduceres med omkring 1000 ton årligt ifølge aftalerne.

Minkfarmene udleder omkring fire gange så meget, som den reduktion, der blev aftalt fredag for køer og grise.

Sidste år blev der udledt 4300 ton ammoniak fra de godt 1100 minkfarme i Danmark. Det viser et estimat fra Aahus Universitet, som Miljø- Fødevareministeriet har sendt til Nordtinget.

Minkudledningen for 2019 er ikke endeligt opgjort. Den er beregnet ud fra tallet i 2018, som var endnu større – 5860 ton ammoniak.

Faldet fra fra 2018 til 2019 er forventet, fordi der nu er færre hunmink. Det skulle også give mindre ammoniakforurening i 2020.

Danmarks mål

Danmark har i EU forpligtet sig til at reducere sin udledning af ammoniak med 24 procent fra 2005 til 2020. Fredagens aftaler for køer og grise dækker i retning af halvdelen af målet – 40 procent.

Danmark mangler at reducere med 2450 ton ammoniak for at nå sit mål, oplyser Miljø- og Fødevarestyrelsen gennem ministeriet.

Mink. Foto Kopenhagen Fur.

En afvikling af mink-produktion, sådan som SF og Enhedslisten ønsker, ville med andre ord løse problemet med den manglende reduktion – næsten to gange.

Sundhedsproblem

Forurening fra ammoniak er et problem for både menneskers sundhed og for naturen.

“Ammoniak bidrager til luftforurening, som blandt andet øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme og luftvejslidelser. Desuden gør ammoniak det svært for sjældne plantearter som liden klokke og orkideer at overleve i naturen,” skriver Miljø- og Fødevareministeriet.

Et ekspertudvalg foreslog for nylig, at der kommer krav om hyppig udmugning hos mink.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Danske Minkavlere, som er medlem af Landbrug & Fødevarer.

Af Esben Agerlin Olsen

Miljø- og Fødevareministeriet om ammoniakaftaler

Miljø- Fødevareministeriet om ammoniak-mål