Kun halvt så mange dødsfald i Norge og Finland: “De har måske klaret sig en smule bedre”

Regeringen understreger igen og igen, at Danmark har klaret sig bedre under corona-krisen end de fleste andre lande.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S). Foto Nordtinget.

Ved traktordemonstrationen i Hjørring i lørdags sagde den nye fødevareminister Rasmus Prehn (S) det igen.

“Danmark har i corona-pandemien klaret sig langt bedre end de fleste andre lande. Der er Finland og Norge, der måske har klaret sig en smule bedre, men de har en anden geografi, end vi har. ”  

Det skal ses i lyset af, at Norge og Finland har haft halvt så mange corona-dødsfald, som Danmark i forhold til befolkningens størrelse.

I Danmark var tallet 143 dødsfald pr. en million indbyggere i søndags, dagen efter Prehns udtalelse. For Norge var tallet 60 dødsfald. For Finland 71 dødsfald, alt sammen ifølge www.worldometers.info.coronavirus.

Da Danmark nu har rundet 800 dødsfald, ville en halvering altså betyde 400 færre dødsfald, som ministeren kaldte “måske en smule bedre” og henviste til geografien.

I forhold til geografien hører det med, at Sverige har også en anden geografi, som mere ligner Norge og Finland. Men i Sverige har der været væsentligt flere corona-dødsfald end i de øvrige nordiske lande. Tallet er helt oppe på 660 dødsfald pr. en million indbyggere.


  • Norge 328 dødsfald (60 pr. en mio. indbyggere)
  • Finland 393 dødsfald (71 pr. en mio. indbyggere)
  • Danmark 829 dødsfald (143 pr. en mio. indbyggere)
  • Sverige 6681 dødsfald (660 pr. en mio. indbyggere)
  • Kilde: worldometer.info/coronavirus (søndag 29.november)

Norges regering inddrog mere

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) blev angrebet med usædvanligt hårde ord under et samråd i Folketinget tirsdag. Oppositionen mener ikke, at den er blevet inddraget i håndteringen af epidemien, men blot har fået forelagt, hvad regeringen allerede havde besluttet på sundhedsområdet.

Sådan har det ikke været i Norge, påpeger Venstres Martin Geertsen, som var en af dem, der gik til stålet under samrådet. Han beskyldte regeringen for pjat og spin og stolede ikke længere på ministeren, sagde han under mødet.

Efter samrådet sagde Geertsen, at det er lykkedes Norge at have en form for demokrati forbundet med håndteringen af epidemien.

“Det synes jeg måske kunne have været et eksempel til efterlevelse – at man faktisk godt kan have godt kan have smitte- og epidemibekæmpelse gående hånd i hånd med inddragelse af parlamentets partier,” sagde han.

I den norske model har der også været en udpræget grad af mindretalsbeskyttelse, fremhæver Geertsen.

“Det synes jeg, at vi skal lære noget af i Danmark og hurtigst muligt få afskaffet den hastelov, vi kører efter i øjeblikket, så man får noget reel politisk inddragelse og parlamentsinddragelse i sin smittehåndtering.”

Sundhedsordfører Martin Geertsen (V). Foto Nordtinget.

Når han ser på andre lande, synes han dog, at Danmark har klaret sig “rigtigt, rigtigt godt.”

Samtidig advarer han mod direkte at sammenligne landene. Nogle lande, som har klaret sig dårligt har væsentligt større byer end Danmark.

“Man skal passe på med at komme med sammenligninger. De kan nogle gange få karakter af at være fuldstændig forudsætningsløse. Landene kan ikke på den måde sammenlignes,” siger Geertsen.

Den konservative sundhedsordfører, nordjyske Per Larsen, var også på nakken af sundhedsministeren under tirsdagens samråd. Han talte om en ulovlig beslutning, som gjorde 6000 mennesker arbejdsløse inden for minkerhvervet.

Per Larsen så også gerne, at Danmark havde fuldt en norsk model. Den i hast vedtagne danske epidemilov fra marts løber i lang tid, et år. I Norge skal loven i Stortinget hver anden måned, påpeger han.

Sundhedsordfører Per Larsen (K). Foto Nordtinget.

“Det betyder, at regeringen i Norge er nødt til at tænke Stortinget ind i beslutningsprocessen. Vi overlod en masse kompetence til regeringen i marts. Derfor har de haft uanede muligheder for at navigere selv uden at skulle spørge Folketingets partiet,” sagde Per Larsen.

Han har fortrudt, at han var med til at give regeringen så lang snor.

“Det er jeg nødt til at sige ja til med den erfaring, jeg har nu. Det er for lang tid at give regeringen så vide beføjelser til at køre solo. Vi skulle have gjort som i Norge og sagt en måned eller to og så evaluere processen. Det fortryder jeg bestemt.”

En ny epidemilov forhandles i øjeblikket. Emnet bliver behandlet i Folketingssalen onsdag, hvor oppositionen vil forsøge at presse regeringen. Per Larsen frygter, at den nye lov først er klar til februar eller marts, hvor den alligevel udløber.

“Men vi skal jo heller ikke lave en ny hastelov. Vi skal lave arbejdet grundigt med en ny epidemilov,” siger Per Larsen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke afviser bestemt, at de andre partier ikke er inddraget. Han talte på samrådet om 33 møder med partierne og svar på 1000 spørgsmål.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) under samrådet onsdag. Foto fra Folketingets tv.

“Jeg beklager, at man ikke føler sig inddraget,” sagde han under samrådet, hvor ministeren virkede overrasket over den hårde tone og nogle gange skulle lede efter sine ord til svar.

Af Esben Agerlin Olsen