Grise slipper for corona-test: “Ikke relevant”

(Foto Folketingets tv)

Corona-smitte spredte sig hurtigt hos mink og har rystet dansk politik. En del slagteriarbejdere har været ramt af corona. En test af svin, som er en endnu større milliardeksport end minkpels var, er imidlertid IKKE på tale.

“Det ikke er relevant at foretage screening” i svin, mener Fødevarestyrelsen. Det fremgår af et nyt svar fra ministeren for landbrug, som nu hedder Rasmus Prehn (S), men hed Mogens Jensen (S), da svaret til Folketinget blev underskrevet.

Tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S), som har underskrevet svaret til Peder Hvelplund. Her serverer ministeren klimavenlig mad for Kristian Heegaard (RV). Arkivfoto Nordtinget.

Sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL), som havde stillet spørgsmålet til ministeren, er uforstående over for, at det ikke skulle være relevant at screene svin.

“Det kan sikre, at vi handler i tide,” siger det nordjyske folketingsmedlem, som er fra Hjørring, hvorfra mink-smitten spredte sig. Han og borgmester Arne Boelt (S) i Hjørring var tidligt ude med kravet om at aflive smittede mink uden at blive hørt.

Den var dengang, Fødevarestyrelsen og regeringen mente, at mink-smitten kunne inddæmmes med hygiejneregler og andet uden at aflive dyrene. Strategien slog helt fejl, og hele minkbranchen står nu til at blive aflivet.

Peder Hvelplund (EL), umiddelbart efter at Mogens Jensen (S) var trådt tilbage som fødevareminister 18. november, ikke mindst på grund af Enhedslistens utilfredshed med ham. Foto Nordtinget.

Peder Hvelplund mener, at svin skal screenes efter et forsigtighedsprincip, først af hensyn sundheden, men også af hensyn til dansk svineeksport.

“Det lykkelige ville være, at der ikke er problemer. Men hvis der ér problemer, så er hastighed afgørende,” siger sundhedsordføreren, som også er gruppeformand.

Fødevarestyrelsens udtalelse i svaret fra ministeren bygger igen på en udtalelse fra Dansk Veterinær Konsortium. Det er et samarbejde mellem Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet (KU).

Ifølge konsortiet har eksperimenter vist, at svin er modstandsdygtige over for infektion med direkte indsprøjtning med virus. Der har ikke været rapporter om corona-virus hos svin, selv om de har tæt kontakt til mennesker, lyder det.

Den nye minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn (S). Foto Nordtinget.

Vurderingen er ikke helt frisk i lyset af, hvor meget der er sket på mink-området siden da. Præcist, hvornår vurderingen er lavet, fremgår ikke. Feltet “dato for afsendelse” er ikke udfyldt. Svarfristen var 30. juni.

Skeptisk professor

Vurderingen fra Dansk Veterinær Konsortium blev skrevet på grund af et indlæg i Politiken fra professor i mikrobiologi Hans Jørn Kolmos, Syddansk Universitet.

Professoren har længe talt for, at det blev nærmere undersøgt, hvordan smitte kom ind på slagterier. Det skete ikke bare i Danmark, men også i Tyskland og andre lande. Han mener, at de forsøg, der er lavet, er for få og spinkle til at udelukke, at svin kan smittes.

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi. Foto SDU

“Rent fysiologisk, så har svinene også de ACE-2 receptorer på cellerne i luftvejene, som smitten binder sig til hos os mennesker. De er ikke helt identiske, men modelforsøg viser, at virus også kan binde sig til svinenes variant af ACE-2 receptoren, sagde Hans Jørn Kolmos, til TV2/Øst 29. juli.

Fødevarestyrelsen har i en anden sammenhæng bedt Dansk Veterinær Konsortium (SSI og KU) om en ny vurdering af svin og corona. Svaret er ikke kommet.

Konsortiet har vurderet, at det i øjeblikket “ikke ville være den rette prioritering med en screening” af svinebesætninger. Besvarelsen er dateret 16. november, men er først offentliggjort i dag mandag 30. november.

Mogens Jensen, som har underskrevet svaret til Peder Hvelplund, bad seruminstituttet om en ny risikovurdering om svin og corona. To dage efter sit svar trådte han tilbage som minister.

Af Esben Agerlin Olsen

Svaret fra ministeren, læs her