Læger tog vaccine med hjem: “Svineri”, mener Villy Søvndal

(Foto Line Bloch Klostergaard/Region Nordjylland)

Flere steder i landet har enkelte læger taget corona-vaccine med hjem efter vaccination på plejecentre for at vaccinere sig selv og eget personale i deres praksis.

(Foto: Lene Pedersen/Region Nordjylland)

“Det er noget svineri” og “utilgiveligt dumt”, mener Villy Søvndal (SF) fra regionsrådet i Syddanmark, hvor det blandt andet er foregået.

Efter besøg på plejecentre i Varde og Billund har nogle læger sat sig selv og deres eget personale før borgerne ifølge en orientering til regionsrådsmedlemmer i Region Syddanmark fra koncerndirektør Kurt Espersen.

“Personalet har berettet om, at de vaccinerende læger de pågældende steder, har prioriteret vaccination af sig selv og praksispersonale over vaccination af borgerne i målgruppen og har taget vaccinedoser med hjem til vaccination af praksispersonale imod Sundhedsstyrelsens retningslinje”, skriver koncerndirektøren.

De pågældende læger er blevet “skarpt irettesat” af den regionale formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Syddanmark, Birgitte Ries Møller, fortæller koncerndirektøren til regionsrådsmedlemmerne.

Hun forsikrer i et svar til regionen 24. januar, at det ikke kommer til at ske igen. På nationalt plan skrev PLO også 24. januar ud til sine medlemmer, at retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen skal overholdes. Sundhedsstyrelsen har en bestemt rækkefølge og kalender for de forskellige grupper af borgere.

Foto Line Bloch Klostergaard/Region Nordjylland

I sidste uge kom det frem, at Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget en anmeldelse om, at læger i en eller flere regioner har taget vaccine med hjem. Ud over, at læger dermed springer køen over, så kan vaccinen tage skade af transport og opvarmning.

Styrelsen afviser at komme med yderligere oplysninger. Den har udsat en aktindsigt til senest 19. februar og angiver travlhed som begrundelse. Normalt skal aktindsigt gives efter højst syv arbejdsdage.

100 nordjyske doser

I Region Nordjylland drejer det sig om mindst 100 doser vaccine, der kan være gået tabt, ifølge regionsrådsmedlem Erik Høgh-Sørensen (DF).

“De fleste praktiserende læger og deres ansatte gør et fremragende arbejde, men samtidig er der grebet for sent og for lemfældigt ind mod de PLO-læger, der bryder retningslinjerne og stiller sig selv forrest i vaccine-køen,” mener han.

I Syddanmark er det er mindre antal end de 100 doser i Nordjylland ifølge regionsrådsmedlem Carsten Sørensen (DF).

“Det er ikke lige så stort et problem, som i Nordjylland. Men det er lige så uacceptabelt, som når de øverste chefer vaccinerer sig selv,” siger Carsten Sørensen.

“Langt de fleste borgere vil jo gerne vaccineres, og mange står i kø. Det er ikke i orden at vaccinere venner og familie først,” siger Carsten Sørensen.

På Sygehus Lillebælt og Odense Universitets Hospital er der også uddelt irettesættelser, fordi læger har ladet sig vaccinere, før det var deres tur, oplyser regionsrådsmedlem Villy Søvndal.

Nordtinget spurgte flere gange i sidste uge landsorganisationen PLO til sagen. Kommunikationschef Jonas Heltberg oplyste, at han ikke kendte til sådan en sag.

Efter at være forelagt meldingen fra koncerndirektøren i Region Syddanmark, skrev Jonas Heltberg mandag eftermiddag:

Det er ganske få sager, vi kender til, hvor vaccinedoser er blevet transporteret, og vi har indtryk af, at det bunder i misforståelser og dårlig kommunikation. Vi kan i PLO overhovedet ikke nikke genkendende til, at 100 doser i Nordjylland skulle være gået tabt på grund af transport. Vi kender kun til ganske få sager med et lavt antal doser. Om de pågældende doser er gået tabt, kommer til at blive afgjort af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Af Esben Agerlin Olsen

(Opdateret mandag eftermiddag med kommentar fra PLO)

Læs også “Nej til spild: 11 nordjyske læger tog vaccine med hjem”

Note:

Styrelsen for Patientsikkerhed bekræftede 4. februar kort og skriftligt, at den havde fået indberetning om transport af vaccine i “en eller flere regioner”. Fem dage senere – 9. februar – henvendte styrelsen sig ved en person, der ønskede at være anonym, telefonisk til Nordtinget. Han ville understrege, at styrelsen ikke ville oplyse, om der var kommet indberetning fra én eller fra flere regioner.