Lægeregning for emails: 2,4 millioner kr. til nordjyderne

(Foto Lene Pedersen, Region Nordjylland)

Det har kostet skatteborgerne i Danmark i alt 23 millioner kroner at modtage emails fra de praktiserende læger om, at de ikke var smittet med corona – hvad borgerne i forvejen kunne se på sundhed.dk

Coronatest.

De 23 millioner kroner er fra en opgørelse fra Danske Regioner, som mener, at lægerne kun skulle have sendt emails til borgerne med de negative testsvar, hvis der var en helt særlig grund til det. Det kunne være, hvis lægen havde mistanke om en falsk negativ test.

I juni 2020 blev der ifølge Danske Regioner lavet en aftale med lægernes organisation om, at lægerne kun skulle have honorar, når der altså var en særlig grund til at sende svaret til borgeren.

I september blev det indskærpet over for lægerne, at de som hovedregel ikke skulle sende emails ved negative svar. Det førte til et fald i antallet af honorarer, som lægerne bad om for emails, oplyser Danske Regioner.

Den største regning, også pr. indbygger, er sendt af lægerne til borgere i Region Hovedstaden. Næstdyrest er har det været for Region Nordjylland, når beløbet sættes i forhold til antallet af indbyggere.

Regningen

Region Hovedstaden
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Midtjylland
I alt
12,3 mio. kroner – 6,8 kroner pr. borger
2,4 mio. kroner – 4 kroner pr. borger
4,1 mio. kroner – 3,4 kroner pr. borger
2,2 mio. kroner – 2,7 kroner pr. borger
2,5 mio. kroner – 1,9 kroner pr. borger
23,4 mio. kroner
Læger har sendt regninger for i alt 23 millioner kroner til regionerne for emails til borgerne om negative svar på corona-test. (Kilde: Danske Regioner) Region Hovedstaden har fået den største regning, også opgjort pr. indbygger. Nordjylland har fået den næststørste regning i forhold til befolkningstal. (Nordtinget)

“Enkelte har misforstået det”

Formanden for Praktiserende Lægers Organisation i Nordjylland, Charlotte Lønskov Jensen, siger, at det i begyndelsen var uklart fra myndighederne, hvordan ydelserne skulle anvendes. I september kom der en præcisering.

Samtidig mener hun, at det kan være af gammel vane, at lægerne har sendt emails til deres patienter, fordi de plejer at gøre sådan med andre slags testsvar – også negative.  

“Jeg tror, at enkelte læger har misforstået det,” siger Charlotte Lønskov Jensen.

Hun afviser bestemt, at nogle læger skulle have brugt systemet til at hæve et nemt honorar. Hun er ikke klar over, om der kan blive tale om tilbagebetaling fra lægerne. I næste uge holder organisationen møde med Region Nordjylland.

Hver email har udløst et honorar på knap 46 kroner, skriver Politiken.

Af Esben Agerlin Olsen