Mink: Det ved vi efter seks dages afhøringer

(Foto Kopenhagen Fur)

ANALYSE

Den, der betaler for musikken, bestemmer også, hvad der skal spilles, siges det.

Indebærer det omvendt, at den, der bestiller musikken, så også skal betale for den?

Ikke i Statsministeriet.

I sagen om aflivning af mink sad statsminister Mette Frederiksen (S) for bordenden, da musikken blev bestilt: Udryddelse af samtlige 15 millioner burmink på grund af corona-smitte.

Samme statsministerium var imidlertid ikke indstillet på at betale regningen, da musikken var falsk – bestillingen blev sat i gang uden lov til det.

Mogens Jensen (S)kom til at betale regningen. Han blev tvunget til at gå af som fødevareminister. Hidtil har det fremstået som om, det var Enhedslisten, der tvang ham væk.

Peder Hvelplund (EL) efter meddelelsen om Mogens Jensens (S) afgang som fødevareminister. 18. november 2020. Foto Nordtinget.

Foreløbig seks dage med afhøringer i Minkkommissionen tegner et større billede.

Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, var meget tidligt – 9. november – i gang med krav om, at Mogens Jensen skulle tage ansvaret for den manglende lovhjemmel. Ellers kunne det koste hele regeringen livet, fremgår det af en sms´er fra hende, fremlagt i minkkommissionen.

Her forsøger en dommer, en professor, en advokat og en udspørger med 5600 dokumenter og afhøringer i Retten på Frederiksberg at finde ud, hvad der egentligt skete, da beslutningen blev truffet af regeringen 3. november sidste år og siden meddelt og udført, selv om det var uden hold i loven.

Mogens Jensen (S) ved samråd. Foto fra Folketingets tv.

Det var også Barbara Bertelsen, som pressede på for, at der skulle fares hårdt og hurtigt frem. Mogens Jensen og hans embedsmænd havde ikke foreslået aflivning af samtlige mink, også avlsdyr og raske mink uden for sikkerhedszoner. De vidste, at det var ulovligt.

Fødevaremyndighederne, som havde ansvaret for minkavl, havde skrevet og talt om den manglende lovhjemmel siden midten af september.

Men de rejste sig ikke og gentog det, inden beslutningen blev truffet af statsminister Mette Frederiksen (S) og det øvrige af regeringens koordinationsudvalg i løbet af tre kvarter sent om aftenen 3. november 2020. Det stod ellers i papirerne til mødet.

At Rigspolitiet – ifølge et dokument – kendte beslutningen, allerede inden den var taget, føjer yderligere til den store gåde.

Mette Frederiksen (S) går hurtigt forbi pressen uden at sige noget efter Folketingets åbning 2021.

Baggrunden for beslutningen var en frisk risikovurdering fra Statens Serum Institut, som havde fået kort varsel. I Statsministeriet blev risikovurderingen læst som varsel om en katastrofe, som krævede katastrofeopbremsning.

Den kunne også have været læst som en anbefaling af – efter efterårets pelsning – ikke at producere nye mink, så længe epidemien var i gang.

Direktøren i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, tog det med mink mere roligt.

Styrelse overhalet

På det sene møde i regeringens koordinationsudvalg 3. november blev Fødevarestyrelsen overhalet af en helt anden dagsorden, end de havde forberedt, fordi de kendte begrænsningerne i loven.

Det var så stor en overraskelse, at departmentschefen fra Fødevareministeriet ikke råbte op på mødet – eller ikke turde. Minken skulle væk, og det skulle gå hurtigt. Det var dem eller os.

Mogens Jensen (S) er endnu ikke afhørt. Det bliver han 11. november. Som en god partisoldat tog han kuglen og betalte regningen for hele regeringen.

Det vil være en overraskelse, hvis partisoldaten afslører noget, som antyder, at Mette Frederiksen og hendes nære medarbejder Barbara Bertelsen godt kendte til problemet med manglende lovhjemmel.

Retten på Frederiksberg, hvor Minkkommissionen holder afhøringer.

Det officielle motiv til aflivningen var folkesundheden. Et andet motiv var at vise handlekraft uden tøven. Et tredje var en gang for at alle at slippe af med minkavl, som var forhadt i brede kredse, ikke mindst hos regeringens støttepartier SF og Enhedslisten.

Ingen sandhedspligt

De afhørte i Minkkommissionen har ikke pligt til at tale sandt eller overhovedet at møde op.

De risikerer nemlig senere at få sager på halsen, hvis kommissionens rapport peger på behov for nærmere at undersøge ansvar.

Køb abonnement på Nordtinget her

Afhøringerne, som finder sted torsdage og fredage, er stadig kun som de første par afsnit i en længere krimi-serie. Spændingen stiger efterhånden, som afhøringerne gælder højere og højere niveauer i systemet.

Foreløbig er Mette Frederiksen den sidste, der skal afhøres. Det er 9. december.

Hendes pressemøde 4. november om aflivning af alle var formelt ikke en instruks. Noget andet er, at den blev opfattet som sådan af myndighederne. Her er en parallel til den pressemeddelelse, som blev opfattet som en instruks fra daværende udlændingeminister Inger Støjberg om adskillelse af asylpar. Hun er i dag tiltalt ved en rigsretssag.

Minkkommissionen har reserveret tid til afhøringer i hele januar også.

Det kan blive svært at få tiden til at slå til. For kommissionen skal også finde ud af det endnu større spørgsmål: Hvorfor fortsatte aflivningen, efter at regeringen havde indrømmet, at den var ulovlig ?

Af Esben Agerlin Olsen