ANNONCE

Mink: Statsministeriet har slettet mere end sms’er

Statsministeriet har ikke bare slettet sms’er, som Minkkommissionen gerne vil se.

Retten på Frederiksberg, hvor Minkkommissionens afhøringer finder sted.

Ministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, har også fået slettet en afgørende linje i materialet til det afgørende møde i regeringens koordinationsudvalg 3. november 2020, da det blev besluttet at aflive alle minkavleres mink.

I sætningen stod, at det ville være fatalt for mink-branchen, hvis alle mink – også avlsdyr – blev aflivet.

Den linje blev slettet på opfordring fra Barbara Bertelsen. Det fortalte departementschefen i Justitsministeriet, Johan Legarth, fredag i Minkkommissionen.

Han talte med Barbara Bertelsen, en halv time inden mødet skulle begynde.

“De har bekymring for vægtningen i dokumentet,” fortalte han i kommissionen.

Barbara Bertelsen mente, at det sundhedsmæssige er beskrevet nøgternt. Derimod indeholdt det med minkbranchen for meget patos, mente hun ifølge Johan Legarth, som fik det rettet til efter hendes ønske.

Sætningen om det fatale for branchen forsvinder på baggrund af den dialog, han har med hende.

Sætningen var kommet fra det daværende Miljø- og Fødevareministeriet, som havde måtte afgive sagen til Justitsministeriet, inden den skulle meget hurtigt i regeringens koordinationsudvalg.

Farten var høj. Dokumenterne nåede først frem til mødedeltagerne seks minutter, inden mødet gik i gang.

Det var derfor meget begrænset, hvad nogen nåede at læse – hvis de nåede noget. Ingen bad tilsyneladende om en læsepause.

En ny risikovurdering fra dagen før om corona-mutationer i mink skabte en dyster stemning på mødet. Det handlede om sundheden i Danmark.

Det handlede også om verdens syn på Danmark og problemer for eksporten, hvis Danmark som stor minkavler blev udpeget som arnested for en ny corona-virus.

Minkkommissionen skal finde ud af, hvem der vidste hvad og hvornår, da regeringen traf beslutningen om aflivning af alle mink uden lovhjemmel.

Justitsministeriets departementschef sagde flere gange, at han først hørte om problemer med lovhjemmel søndag 8. november.

Imod den udlægning taler imidlertid flere dokumenter, som blev vist i Retten på Frederiksberg, hvor afhøringerne finder sted.

Andre embedsmænd i Justitsministeriet skrev i en mail 5. november, at “vi har lagt papir til Johan her til aften” om problemerne med lovhjemmel.

Den mail fik han ikke, eller også fik han ikke tid til at læse den, fortalte han til kommissionen.

En sms fra en afdelingschef dagen efter regeringsbeslutningen rokker også ved departementschefens udlægning.

Afdelingschefen i Justitsministeriet skriver 4. november 11.50:

“Skal minkindustrien lukkes ned for bestandighed eller skal alle dyr slås ned (med bemærkning om at regeringen ikke vil stille sig i vejen for fremtidig produktion) det sidste er meget svært kommunikativt og erstatningsmæssigt. Dvs er det forbud vi taler om (som kræver lovhjemmel)

Departementschefen svarer, “det er ikke forbud. Regeringen vil ikke afskære muligheden for, at der efter coronaen kan genopbygges en minkindustri i Danmark.” 

Departementschef Johan Legarth fastholdt, at han ikke havde diskuteret lovhjemmel med afdelingschefen ud over lovhjemmel vedrørende ekspropriation.

Han fastholdt også flere gange, at det afgørende var, at der ikke var tale om forbud. Flere ministre har sagt, at det reelt – de facto – var en nedlæggelse af erhvervet.

En af kommissionens opgaver bliver at finde ud af, om der reelt er tale om et forbud, når alle mink aflives og der indføres et langvarigt forbud mod mink i Danmark.

Johan Legarth bliver indkaldt igen, fik han at vide af kommissionsformand Michael Kistrup. Legarth så frem til det, sagde han.

Af Esben Agerlin Olsen