Urolig rigspolitichef styrtdykkede i vidnestol

Rigspolitichef Thorkild Fogde erkendte to fejl, da han fredag vidnede for Minkkommissionen. 

Thorkild Fogde. Foto fra Statsministeriets tv.

Den ene fejl var, at han flere gange under afhøringen i Retten på Frederiksberg kom til at trykke på et håndtag under sin kontorstol (Kinnarps) så han piftede gaspatronen og styrtdykkede.

Hele tre gange sendte rigspolitichefen pludseligt og hurtigt sig selv næsten i gulvet under de mange timers intense afhøring.

Demonstranter foran retten kædede minksagen sammen med fængslingen af chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Den anden fejl, af mere formel karakter, havde han ikke ikke selv begået. Det havde andre politifolk.

Den del handlede om, hvordan politiet kunne skrive i en plan, at der VAR truffet beslutning om at aflive alle mink, når beslutningen først blev truffet en del timer senere.

Allerede tidligt på eftermiddagen 3. november 2020 stod der i en plan fra politiet, at “på den baggrund er det besluttet, at alle mink skal aflives.”  

Støt Nordtinget med abonnement 19 kr/md

Beslutningen blev imidlertid først truffet efter klokken 22 samme dags aften på et møde i regeringens koordinationsudvalg, som frygtede smitte fra en muteret coronavirus hos mink.

Rigspolitichefens forklaring for Minkkommissionen var, at planen var skrevet af politifolk.

“Det er ikke skrevet at jurister,” sagde han. “Det er ikke objektivt korrekt, at det er politisk besluttet. Det er skrevet af operative folk,” lød Thorkild Fogdes forklaring. 

Demonstranter foran Retten på Frederiksberg, hvor Minkkommissionen foretager afhøringer af vidner.

Han pegede på, at der længere henne i dokumentet stod, at det skulle “iværksættes straks efter beslutning.”

Det var kun en plan, som skulle tage højde for, hvad der kunne ske, hvis der blev truffet en beslutning.

Om morgenen havde departementschefen i Justitsministeriet, Johan Legarth, skrevet en lang sms med overskrifterne til en plan, hvor der blandt andet står: “Beslutning om, hvorvidt minkavl skal forbydes i Danmark. Politiet skal lave en nødplan for aflivning.”

Det læste Thorkild Fogde som en forberedelse af den værst tænkeligt situation. 

“Politiet vil altid være klar til det værste”, sagde han.

Der skete meget i de dage, og meget af det fik rigspolitichefen ikke at vide. 

Om eftermiddagen samme dag sendte en politiinspektør en aflivningsplan – National Operationsplan –  til Justitsministeriet. Det viser et dokument.

Det kendte rigspolitichefen imidlertid ikke noget til, forklarede han. Han blev overrasket over, at en plan viste sig at være vedlagt det, som blev forelagt regeringen.

Ikke via mig

“Det er ikke via mig”, sagde han.

Han kendte heller ikke til, at Statens Serum Institut ifølge et mødereferat på et møde i en indsatsgruppe samme eftermiddag havde sagt, instituttet IKKE havde sagt, at alle mink skulle slås ned, men at de var kommet med en risikovurdering.

Thorkild Fogde deltog i mødet sammen med blandt andre departementschefen i Sundhedsministeriet og politidirektør Lykke Sørensen, som Fogde havde kontakt dag og nat med i den periode, også weekender, forklarede han. 

Under afhøringen fastholdt Thorkild Fogde, at han var bevidst om, at politiet kun havde lov til at medvirke til aflivning af smittede mink og dem inden for risikozoner. Han ventede, at der ville komme hjemmel i form af en bekendtgørelse, som også tillod, at de opererede uden for zonerne blandt mink, som ikke var smittet.

Det kom imidlertid ikke til at ske, at polititiet opererede i de risikofri zoner, bortset fra at politiet ringede til minkavlere og sagde, at deres dyr ville blive aflivet alligevel, selv om de ikke samarbejdede. 

Politiet ringede og talte ud fra et actioncard med replikker. Det manuskript kende rigspolitichefen imidlertid ikke noget til tilblivelsen af. Han fandt nogle formuleringer uheldige.

Først den fredag 6. november eller lørdag 7. november fik rigspolitichefen at vide, at der skulle skrives en hastelov, fordi der manglede lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet, også de raske uden for risikozoner.

I Statsministeriet havde 10 medarbejdere fået det at vide lørdag 7. november midt på dagen.

Udspørger undrede sig

Udspørgeren Jacob Lund Poulsen undrede sig over, at Thorkild Fogde ikke fokuserede ret meget på mink i zone 3, de raske uden for risikozoner. For de var jo det nye i udmeldingen fra statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemødet 4. november, hvor hun sagde, at alle mink skulle aflives, også avlsdyr. 

Udspørgeren ville vide, om nogen burde have sagt på et efterfølgende pressemøde lørdag 7. november, at der var problemer med lovhjemmel. Fogde var med til pressemødet med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og daværende fødevareminister Mogens Jensen (S), som ikke sagde noget om hjemmel.

Thorkild Fogde mente ikke, at en politichef har som opgave at reagere på, hvad andre siger eller ikke siger på deres sektorområde.

“Der var ikke noget, jeg tog anstød af, ikke noget jeg skulle ændre på. Det er en hård bedømmelse, hvis man ikke kun skal stå til regnskab for sit eget. Jeg synes, det er en urimelig kritik,” sagde Thorkild Fogde.

Han beskrev situationen i den periode som en krise oven i krisen. Risikovurderingen fra seruminstituttet kaldte han en trusselsvurdering. Han blev rystet over den offentlige debat med et billede af et politi, som bare gik ind på folks ejendom for at aflive deres dyr, sagde han.

“Sådan arbejder dansk politi ikke, heller ikke i denne sag,” sagde rigspolitichefen. 

Af Esben Agerlin Olsen

Læs også: Hvorfor vil ingen tage æren for den gode idé med aflivning ?