“Dybt skræmmende”, at hun ikke svarer, om medier må trues

Statsminister Mette Frederiksen (S) er blevet spurgt skriftligt i Folketinget, om “det er i orden, at en statsminister truer et frit medie enten direkte eller indirekte med at blive politianmeldt?”

Statsminister Mette Frederiksen (S).

Det vil statsministeren, som også er pressens minister, ikke svare på i et brev fredag. Spørgeren, Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, er rystet.

Det er et simpel spørgsmål, som er let at svare nej til, mener hun.

“Vi har en statsminister, som ikke vil sige klart fra i forhold til, at det selvfølgeligt aldrig nogen sinde kan være i orden, at en statsminister i Danmark hverken direkte eller indirekte truer frie og uafhængige medier med politianmeldelser. Det skal en statsminister i Danmark kunne svare klart på,” siger Sophie Løhde.

“Det er i sig selv skræmmende, at man ikke svarer nej på det simple spørgsmål i et land som Danmark,” lyder det fra Venstres politiske ordfører.

Sophie Løhde (V). Foto Steen Brogaard, Folketinget.

“Sådan noget må selvfølgelig ikke forekomme i et demokrati – at en statsminister truer frie og uafhængige medier.”

I stedet for at besvare spørgsmålet fra Sophie Løhde, så skriver Mette Frederiksen, at hun går ud fra, at spørgsmålet handler om en uformel samtale, hun har haft med chefredaktør på Berlingske, Tom Jensen.

Ifølge Tom Jensen har statsministeren over for ham talt om en politianmeldelse mod Berlingske. Det skal være sket, fordi mediet har interesseret sig meget for, at departementschefen i Statsministeriet købte private mobiltelefoner, nogle timer før et kritisk pressemøde om slettede sms’er i minksagen.

Der står imidlertid ikke noget om nogen bestemt samtale i de to spørgsmål, som Venstres politiske ordfører har stillet, bemærker spørgeren, Sophie Løhde.

Spørgsmålene lyder:

“Mener statsministeren, at det er i orden, at en statsminister truer et frit medie enten direkte eller indirekte med at blive politianmeldt?”

”Mener statsministeren, at statsministeren på noget tidspunkt har truet et frit medie enten direkte eller indirekte med at blive politianmeldt?”

Mette Frederiksen skriver til begge spørgsmål:

“Jeg lægger til grund, at spørgsmålet relaterer sig til en kommentar i Berlingske den 7. april 2022, hvor der omtales en uformel samtale mellem mig og chefredaktøren fra Berlingske.
Som jeg oplyste i forbindelse med min mundtlige besvarelse af spørgsmål nr. S 717 den 20. april 2022 vedrørende samme emne, vil jeg helt generelt ikke kommentere på den type uformelle samtaler.”

Især borgerlige politikere har luftet mistanke om, at departementschefen i Statsministeriet, Barbara Bertelsen, skaffede sig privat mobiltelefon i stedet for arbejdstelefonen for at kunne kommunikere uden om reglerne for aktindsigt.

Det har ikke været muligt at genskabe slettede sms’er fra telefoner hos centrale personer i Statsministeriet. Nogle af sms’erne er alligevel kommet frem, fordi modtageren ikke havde slettet dem. De er så blevet læst op i Minkkommissionen, som i øvrigt kommer med sin rapport til juni.

Af Esben Agerlin Olsen