Ministerium mørkelægger sag om flygtninge til Rwanda

Rwanda overhalede Danmark med nyheden, da daværende udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) og den (nordjyske) udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) i april 2021 var i det østafrikanske land. Uden at fortælle det i forvejen var de dernede i forbindelse af regeringens planer om at sende asylansøgere langt væk, hvis de først er kommet til Danmark.

Siden blev der mere dansk åbenhed om sagen. Det blev meddelt i august, at Danmark ville åbne et kontor med to diplomater i Rwandas hovedstad Kigali.

Det danske udenrigsministerium fortalte af sig selv, da to ministre skulle til Rwanda i september.

Åbenheden fortsatte, da Jyllands-Posten og andre medier i oktober fik noget aktindsigt i dokumenter, hvor danske myndigheder skriver om blandt andet tortur i Rwanda – og mishandling af børn i store flygtningelejre.

Nu stopper åbenheden imidlertid. Nordtinget har hos Udlændinge- og Integrationsministeriet bedt om aktindsigt i de dokumenter, som fulgte op på, hvad der tidligere var udleveret som “indledende analyse” fra juni 2021.

Det fremgår i afvisningen af aktindsigt, at der er lavet et ret nyt dokument om “menneskerettighedssituationen” så sent som 13. september i år. Det kaldes et “tomt” dokument. Men ministeriet giver ikke aktindsigt i det.

Begrundelsen er blandt andet følgende:

“Ministeriet har foretaget en konkret vurdering af de foreliggende oplysninger, og ministeriet har i den forbindelse vurderet, at udlevering af disse oplysninger vil medføre en nærliggende fare for, at rigets udenrigspolitiske interesser, herunder hensynet til andre lande, vil lide skade.”

Børneægteskaber og vold

I de dokumenter, som tidligere blev udleveret, fremgår det, at omkring 90 procent af over 120.000 flygtninge, der allerede er i Rwanda, er samlet i lejre, hvor børn er i risiko for mishandling.

“Børn udgør flertallet i gruppen af særligt sårbare og de primære risici er omsorgssvigt, børnearbejde, børneægteskaber og vold,” står der i de danske dokumenter, som blandt andet henviser til FN-rapporter.

Andre steder omtaler de danske myndighedsdokumenter “rapporter om tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling af tilbageholdte personer i myndighedernes varetægt.”

Et dokument fortæller, at politiet i Rwanda dræbte 12 flygtninge med skud i 2018 i forbindelse med, at madrationer var sat ned.

Retssikkerheden er meget ringe i Rwanda.

“Sikkerhedsstyrkerne foretager hyppige vilkårlige
tilbageholdelser og anholdelser uden retfærdig rettergang, herunder også af den politiske opposition. Der rapporteres om systematisk vilkårlig tilbageholdelse af gadebørn, gadesælgere, mistænkte narkotikasælgere, prostituerede, hjemløse og mistænkte småkriminelle,” står der i den danske rapport.

Kristne mindretal som Jehovas Vidner og Pinsekirken bliver diskrimineret. Kirker lukkes.

“Der foreligger rapporter om tortur, forsvundne og vilkårlige anholdelser som følge af politiske anskuelser,
ligesom internationale menneskerettighedsorganisationer har rapporteret om drab på oppositionspersoner. Der foreligger også oplysninger om myndighedernes forfølgelse af kritikere uden for Rwandas grænser,” står der i danske myndigheders dokumenter.

Radikale Venstre har meddelt, at partiet vil forsøge at vælte en regering, der så meget som arbejder videre med planerne om at sende asylansøgere til Rwanda.

Enhedslisten vil gøre det samme, hvis en enkelt flygtning sendes til Rwanda.

Den nu afgående socialdemokratiske regering har argumenteret, at et modtagecenter uden for Europa vil fjerne asylansøgeres lyst til at tage over Middelhavet til Danmark.

FN’s flygtningeorganisation UNHCR er stærkt imod de danske planer.

Af Esben Agerlin Olsen