Talte Fødevarestyrelsen med to tunger om smitterisiko fra mink?

Allerede tidligt i minkens egen corona-epidemi blev en særlig minkvariant konstateret blandt 90 mennesker i Nordjylland. Smitten blev konstateret i perioden 8. juni til 16. juli.

Et rejseselskab tog varianten med til Bornholm. Den unikke variant blev også konstateret i Kroatien.

Begge dele står i et notat fra Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen fra 9. september.

Minkgård. Foto Danske Minkavlere.

Oplysningen om den tidlige spredning af den særlige minkvariant til mennesker i juni og juli står i kontrast til et par senere pressemeddelelser fra Fødevarestyrelsen.


Uddrag af notat fra Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut 9. september 2020

Selv om minkvarianten altså blev konstateret hos 90 mennesker i sommer, efterlod Fødevarestyrelsen et andet indtryk i sensommeren.

“Risikoen for smittespredning til mennesker er minimal,” 2. september i pressemeddelelser. “Risikoen for smittespredning er minimal .” stod der i pressemeddelelse 26. august. Begge steder i bunden af pressemeddelelsen

Nordtinget spurgte Fødevarestyrelsen tidligt fredag aften, hvordan notatet og pressemeddelelserne kan harmonere.

Var det én mink, som smittede ét menneske, som så smittede alle de andre?

På grund af tidspunktet og travlheden i styrelsen, venter den at kunne svare i næste uge.

Minkavlere ville tidligt teste

Notatet, som fortæller om tidlig smitte fra mink til mennesker, har Nordtinget fået via en aktindsigt, som er delt med Politiken.

Af aktindsigten fremgår det også, at minkavlerne var tidligt ude med at efterlyse corona-test af udenlandske arbejdere.

De udtrykte deres bekymring allerede i juni, da der var fundet corona på den første minkfarm i Nordjylland.

En minkavler kunne ikke få sine folk testet i lufthavnen i Kastrup, fordi de ankom klokken 19, når testcentret havde lukket.

De udenlandske sæsonarbejdere kunne så blive testet i busser nogle steder i sommerlandet. Det krævede dog et midlertidig dansk cpr. nummer. Og den ordning var ikke kommet i gang i én region. En anden region oplyste, stadig i juni, at kun danskere kunne blive testet.

En beskrivelse af besværlighederne blev sendt af en chef hos Kopenhagen Fur, minkavlernes andelssalgsselskab, til Fødevarestyrelsen 23. juni. Det var en uge efter meddelelsen om den første smittede minkfarm.

En uge senere rykkede han Fødevarestyrelsen for svar.

“Vi har avlere og servicefirmaer, som meget meget gerne vil have udenlandske medarbejdere testet, men de har endnu ikke mulighed for at få dette gjort, fordi medarbejderne ikke har cpr. mv.”, skrev han i en email.

Emails og referater af møder mellem myndighederne viser, at det blev svært for myndighederne at få overblik over testning af de udenlandske arbejdere.

Testen af udenlandske arbejdere fra især Østeuropa kunne være afgørende både for at undgå smitte ind i Danmark og smitte ud af Danmark med minkvarianter.

Nogle steder er der dog blevet testet. Det var en god idé. Test afslørede, at to udenlandske arbejdere allerede var smittet med covid-19, da de kom til Danmark.

Af Esben Agerlin Olsen

“Risikoen for smittespredning er minimal .” 26. august. Pressemeddelelse.

Minimal risiko for spredning til mennesker”. 2. september. Pressemeddelelse.

Rettet 12. november. I den ene af de to 
pressemeddelelser er "mennesker" ikke 
nævnt i forbindelse med smittespredning.