Fødevarestyrelsen advarede om manglende lovhjemmel i juni

Af Anders Bæksgaard, Politiken

Allerede 11. juni stod det klart for Fødevarestyrelsen, at der ikke var et »sikkert retligt grundlag«, hvis man skulle aflive mink i Danmark. Det fremgår af et notat sendt til Sundhedsstyrelsen, som Politiken og Nordtinget.dk er i besiddelse af. Over for Politiken erkender Fødevarestyrelsen, at man allerede dengang kendte til den konkrete lov, der forhindrer aflivning af alle mink, og som regeringen har brudt.

Fødevarestyrelsens øverste ledelse har i måneder vidst, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink i Danmark.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) ved samråd for godt en uge siden. Foto fra Folketingets tv.

Allerede 11. juni advarede styrelsens vicedirektør Tim Petersen om, at man ikke har et »sikkert retligt grundlag« for at aflive mink i Danmark.

Det fremgår af et såkaldt presseberedskab sendt til Sundhedsstyrelsen, som Politiken og Nordtinget.dk er i besiddelse af.

Dermed står det klart, at regeringens embedsmænd allerede i juni vidste, at staten ikke kan tvangsaflive alle mink, som regeringen ellers beordrede i sidste uge.

Både statsminister Mette Frederiksen og fødevareminister Mogens Jensen har begge afvist, at de var bekendt med det manglende lovhjemmel.

For at forstå sagens alvor skal vi skrue tiden tilbage til 11. juni.

Med sin advarsel henviste Fødevarestyrelsens souschef til, at det slet ikke var lovligt at tvangsaflive mink. Heller ikke selvom de har corona. Det skyldes, at man på det tidspunkt – 11. juni – endnu ikke anerkendte, at mink kunne smitte mennesker, hvilket er et afgørende juridisk argument for at tvangsaflive dyr.

»Da vi ikke vurderer, at det kan smitte fra dyr til mennesker, har vi for øjeblikket ikke et sikkert retligt grundlag for at kræve dyr med COVID-19 aflivet«, skrev Tim Petersen i notatet sendt til bla. Sundhedsstyrelsen.

Politiken har efterfølgende spurgt styrelsen om præcis, hvilken lov souschef Tim Petersen henviser til, når han advarer om et usikkert »retligt grundlag«.

I en mail til Politiken erkender styrelsen, at souschefens advarsel om et usikkert »retlig grundlag« bunder i en nærlæsning af den såkaldte ’Lov om hold af dyr’, der regulerer statens muligheder for at kræve dyr aflivet. Præcis den lov, regeringen ikke overholdt, da de i sidste uge krævede alle mink aflivet i Danmark.

»Det er Lov om hold af dyr, som giver mulighed for at bekæmpe husdyrsygdomme og zoonoser (smitte mellem dyr og mennesker)«, svarer ministeriet.

Mink. Foto Kopenhagen Fur.

I den lov er konklusionen klar. Det er ikke lovligt at aflive alle mink, selvom de kan smitte mennesker med corona. I en mail til Politiken uddyber styrelsen i dag deres vurdering af loven fra den gang:

»§ 30 i Lov om hold af dyr, er den paragraf, der giver mulighed for at aflive dyr ved sygdom og i et område rundt om besætningen. For at kunne beslutte dette, skal der være et veterinærfagligt grundlag. Lov om hold af dyr giver derimod ikke hjemmel til at aflive raske dyr uden for zonerne (beskyttelseszonerne, red)«, skriver styrelsen til Politiken.

Således stod det allerede 11. juni klart for Fødevarestyrelsens ledelse, at der var klare og afgørende juridiske bestemmelser, der blokerede for aflivning af bl.a. raske mink.

Et centralt spørgsmål

Et centralt spørgsmål er, om denne advarsel blev sendt op til Fødevareministeriet og fødevareminister Mogens Jensen. En aktindisgt over korrespondancen mellem Fødevarestyrelsen og flere myndigheder, som Politiken og Nordtinget.dk har fået, viser ikke at dette er tilfældet. Men alligevel sker der noget. For i dagene efter advarslen er sendt til Sundhedsstyrelsen begynder Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen at udarbejde en ny bekendtgørelse, der skal sikre, at reglerne i Lov om hold af dyr ændres sådan, at man kan aflive mink i visse situationer.

»Den 11. juni var der ikke viden om, at mink med COVID-19 kunne smitte til mennesker. Den viden kommer først senere. For at kunne overvåge COVID-19 i mink, blev COVID-19 sat på listen over smitsomme husdyrsygdomme. Det skete d. 20. juni 2020«, skriver styrelsen i en mail til Politiken.

Bekendtgørelsen sendes ud af bl.a. Mogens Jensens embedsmænd i Fødevareministeriet. Heri sikrer ministeriet, at corona i mink nu betragtes som »sygdomme af væsentlig samfundsøkonomisk betydning, som kan bekæmpes efter §30 i lov om hold af dyr«.

Konklusionen betyder, at det fremover er lovhjemmel til at aflive corona-syge mink og mink inden for en sikkerhedszone på knap 8 kilometer. Men Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen afstår 20. juni fra at ændre loven sådan, at staten kan aflive alle mink.