Styrelse nedtonede smitterisiko

Interne dokumenter afslører nu, at Fødevarestyrelsen har nedtonet risikoen for, at mink smitter mennesker med corona. Det er sket mod bedre vidende, lyder kritik fra eksperter og Enhedslisten.

Mink. Foto Kopenhagen Fur.

Dag for dag vokser presset på Fødevarestyrelsen i sagen om aflivning af mink. Onsdag beklagede styrelsen, at den udsendte en ordre om aflivning af alle mink, vel vidende at den var ulovlig. Nu afslører interne dokumenter, som Politiken og Nordtinget.dk har fået aktindsigt i, at Fødevarestyrelsen fra juni til september nedtonede risikoen for, at mink smitter mennesker med corona. Det får eksperter og Enhedslisten til at lange hårdt ud efter Fødevarestyrelsen.

Professor i Klinisk Mikrobiologi ved SDU Hans Jørn Kolmos har fået forelagt dokumentationen og advarer om, at styrelsens nedtoning »kan have betydet, at smitten er steget mere end nødvendigt«.

»Det er et problem, fordi det kan betyde, at hverken almindelige borgere, minkfarmere eller andre myndigheder er klar over, hvor stor risikoen er, når de skal forholde sig til faren for smitte«, siger han.

Politiken kontaktede tirsdag Fødevarestyrelsen, som ikke er vendt tilbage.

Sagen starter i juni, hvor danske myndigheder drøfter coronasmitte på hollandske minkfarme. På et møde med bl.a. Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut dateret 9. juni konkluderer Fødevarestyrelsen, at »der har været dyr til menneske-smitte« på minkfarmefarme i Holland. Konklusionen er uden forbehold og alvorlig, fordi en lignende situation i Danmark kan føre til akut behov for aflivning af mink til skade for erhvervet. Men da Jyllands-Posten tre dage senere beskriver situationen i Holland, konkluderer styrelsen, at der alene er tale om en »mistanke«, som der ikke er bevis for.

»I Danmark er vurderingen, at der endnu ikke er tilstrækkelig evidens for, at sygdommen kan overføres fra mink til mennesker«, svarer styrelsen.

Under en uge senere – 16. juni – konkluderer Sundhedsstyrelsen uden forbehold i et notat til Fødevarestyrelsen, at mink kan smitte mennesker med corona – også kaldet covid-19 – på flere måder:

»Fra Holland har man set spredning af covid-19 til mink og fra mink til mennesker. Covid-19 smitter gennem dråbe- og kontaktsmitte, men i Holland har man også påvist coronavirus i støv i luften«, skriver Sundhedstyrelsen.

Styrelsen oplister flere end seks anbefalinger til, hvordan smitten fra mink kan minimeres i Danmark. Men i en pressemeddelelse under overskriften »Corona fundet i nordjyske mink« udsendt dagen efter undlader Fødevarestyrelsen helt at nævne den centrale oplysning: at mink kan smitte mennesker.

»Det er skræmmende læsning og helt åbenlyst, at styrelsen i lang tid underspiller problemets omfang. Det er særdeles alvorligt, fordi det handler om, hvor seriøst befolkningen tager smitterisikoen«, siger Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund.

I juli stiger smitten blandt minkfarme. I samme periode stopper regeringen den igangværende aflivning af syge mink, fordi man i stedet vil inddæmme smitten. Efterfølgende konkluderer Fødevarestyrelsen i flere pressemeddelelser, at »risikoen« for smittespredning er »minimal«. 2. september skriver styrelsen, at også smitte til mennesker er »minimal«.

Men 9. september skriver styrelsen i et internt notat, at den unikke minkvariant »fortsat« er den »hyppigst fundne type af covid-19 blandt personer i Nordjylland«. De henviser til, at der allerede i perioden 8. juni til 16. juli blev »konstateret 90 personer med minkvariant Covid-19 i Region Nordjylland«.

Ifølge professor ved Aarhus Universitet Søren Riis Paludan står det klart, at Fødevarestyrelsen »nedtoner« smitterisikoen i offentligheden, »hvilken kan være en kilde til covid-19-sygdom hos mennesker«.

»Det lugter af, at styrelsen har forsøgt at se tiden an og få overblik over, om der var en reel risiko. Man kan godt diskutere, om de udadtil reagerer for langsomt, efterhånden som det går op for dem, at så mange nordjyder har fået smitten fra mink«.

»Særligt synes jeg, at de går til grænsen af sandheden, når de i august og september taler om en minimal spredningsrisiko vel vidende, at der har været op mod 90 smittetilfælde i juni og juli«, siger Søren Riis Paludan, der understreger, at han ikke vil agere dommer over Fødevarestyrelsens generelle håndtering af forløbet.

SF er enig i, at der er en »diskrepans, som savner en forklaring«, men sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen tilføjer, at det kan hænge sammen med »manglende evidente data«.

Af Anders Bæksgaard og Jakob Hvide Beim