Med stop for mink overopfylder Danmark sit ammoniak-mål

Ved at udrydde alle mink i bur kan Danmark med ét slag opfylde sit mål, når det gælder om at reducere udledning af ammoniak, som både skader helbred og natur.

Mink udledte 4300 ton ammoniak sidste år ifølge et estimat fra Aarhus Universitet.

Foto Kopenhagen Fur.

Det er knap 2000 ton ammoniak mere, end hvad Danmark mangler at reducere med ifølge sine forpligtelser over for EU. Danmark overopfylder altså sit mål.

“Den er god nok,” siger landbrugspolitisk seniorrådgiver Thyge Nygaard, Danmarks Naturfredningsforening.

Ifølge hans hukommelse er det første gang, at Danmark reelt overopfylder et direktiv.

Det handler om det såkaldte NEC direktiv, som skal begrænse luftformig udledning af blandt andet ammoniak.

Landbruget står for den allerstørste del af ammoniakken, som primært kommer fra dyrenes urin. Som rovdyr, der æder meget protein, står mink for forholdsvis meget ammoniak.

Årlig besparelse på en milliard kroner

Reduktionen i ammoniakudledning vil spare samfundet for næsten en milliard kroner årligt ifølge Thyge Nygaard. Han har siddet med i det NEC-udvalg, som miljøminister Lea Wermelin (S) nedsatte i januar. Eksperter skulle komme med forslag til at få mindre udledning.

Ammoniak bidrager til luftforurening, som blandt andet øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme og luftvejslidelser. Det skrev det daværende Miljø- og Fødevareministerium i en pressemeddelelse i oktober. Ministeriet er netop delt op i to dele, så miljø har sit eget ministerium.

Minkgård. Foto Danske Minkavlere.

I organisationen Astma- Allergi Danmark siger rådgivningschef Betina Hjort, at hun ikke har talt med nogen med problemer på grund af minkfarme.

“Men hvis man har sarte lufteje og høfeber, så oplever nogle, at lugten på landet kan være rigelig skrap. Det har nok betydning for de omkringboende med luftvejslidelser. Vi kender det fra dem med grisefarme,” siger Betina Hjorth.

Det er ikke altid løsningen at flytte fra forureningen i byen til landet, påpeger rådgivningschefen i Astma- Allergi Danmark.

Sidst i oktober aftalte regeringen med organisationen Landbrug & Fødevarer at reducere udledningen af ammoniak med cirka 1000 ton årligt. Den aftale omfattede svin og kvæg, men ikke mink.

Den frivillige aftale bliver slået med flere længder, når minkbranchen helt forsvinder, da den altså står for cirka fire gange så meget ammoniak end den aftalte reduktion.

Danmark har forpligtet sig til at reducere udledningen af ammoniak med 24 procent i 2020 i forhold til 2005.

Af Esben Agerlin Olsen