Læger får million-opkrævning fra region efter overflødige emails med test-svar

(Foto Line Bloch Klostergaard, Region Nordjylland)

Der er en pæn stor regning på vej til en række lægeklinikker, som ifølge Region Nordjylland fået betaling for at sende overflødige emails til deres corona-testede patienter. Det handler emails med negative svar – altså “ikke smittet” – hvad patienterne i forvejen kunne se på sundhed.dk

I Nordjylland skal omkring en tredjedel af klinikkerne betale tilbage.

Køb abonnement på Nordtinget

Danske Regioner mente, at der efter aftale med lægerne kun skulle sendes emails og tages honorar for dem, når der var en særlig grund til at fortælle, at patienten ikke var smittet. Det kunne være, hvis der var mistanke om en falsk negativ test.

Foto Line Bloch Klostergaard, Region Nordjylland

Regionernes organisation gjorde i første omgang den samlede regning op til 23 millioner kroner for hele landet. Efter hovedstaden var Nordjylland den region, hvor lægerne skrev den største regning ud i forhold til antal indbyggere.

Region Nordjylland vil have pengene tilbage for de emails, som ikke har været berettigede. Regningerne bliver sendt til 41 klinikker. De skal i alt betale knap to millioner kroner –  1.952.714 kroner, oplyser regionen.

Enkelt regning på 500.000 kr.

Den største regning lyder på en halv million kroner til en klinik. Den var dog i forvejen klar over, at dens it-system var indstillet forkert, havde den meddelt regionen. Næststørste beløb til en klinik er omkring 200.000 kroner.

Største opkrævning til en klinik med en enkelt læge er på knap 60.000 kroner. Mindste beløb er cirka 100 kroner, for to ydelser for meget.

På landsplan skal læger betale 20 millioner kroner tilbage. Kravet om tilbagebetaling bliver sendt til de læger, som har sendt opkrævning for mere end to ydelser i snit inden for en uge pr. 1600 patienter.

Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har ikke kunne blive enige om en model for tilbagebetaling.

Formanden for PLO i Nordjylland, Charlotte Lønskov Jensen, har tidligere forklaret, at en blanding af misforståelse og uklarheder fra myndighederne var årsag til opkrævningerne fra lægerne.

Hun forventer, at der vil være tilfælde, hvor det viser sig, at lægerne har gjort det korrekte, så de ikke skal betale noget tilbage.

Lægerne sender ikke længere emails om testsvar. Den 8. marts opsagde PLO aftalen med Danske Regioner om opfølgning på testsvar.

Af Esben Agerlin Olsen