ANNONCE

Fugle og flagermus bremser vindmøller – og grøn omstilling

Flagermusen får ikke bare dårlig presse på grund af corona-virus. Sammen med flere fuglearter bliver flagermusen også beskyldt for at bremse den grønne omstilling i Nordjylland.

De flyvende dyr er kommet i vejen for to vindmølleparker, som begge kalder sig landets største på land. Den ene ligger på Thorup-Sletten mellem Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner. Der står allerede 18 vindmøller, der kan levere strøm til 65.000 husstande.

Borgmester Mogens Christen Gade (V). Foto Venstre.

Parken til 750 millioner kroner blev indviet i september 2020. I marts 2021 satte Planklagenævnet så en kæp i møllehjulet. Miljørapport og lokalplaner i de to kommuner blev ophævet af Planklagenævnet efter 21 måneders overvejelse. Klagerne, herunder Danmarks Naturfredningsforening, fik medhold – altså efter at møllerne var sat op.

Forholdene for flyvende dyr nær meget store vindmøllevinger var ikke undersøgt godt nok. En ommer.

Der skal laves en ny VVM-redegørelse for virkningen på miljøet, fordi den tidligere ikke tog nok hensyn til et nærliggende Natura 2000 område, hvor naturen ikke må forværres. Danmarks Naturfredningsforening frygter, at fugle som skestork og hjejle vil flyve ind i vingerne på møllerne.

Borgmester i omdrejninger

Det tager relativ kort tid at få borgmesteren Jammerbugt, Mogens Christen Gade (V), op i omdrejninger, når man nævner sagen.

“Sagsbehandling på over to år er urimeligt både over for de borgere, der er utilfredse, lokalsamfundene og politikerne og investorerne. Folketinget har lovet at bringe sagsbehandlingstiden ned på seks måneder. Det vil vi gerne se, før vi tror på det. Det kan godt være, at det er fair at komme ned på seks måneder, men hvordan kommer det. Det har vi ikke rigtigt set nogen opskrift på,” siger borgmesteren.

Helt nye svar fra hele fire ministre sætter ikke borgmesteren i bedre humør. Der er absolut ingen konkrete løfter at hente.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) beklager at kommuner og andre oplever en lang sagsbehandlingstid i Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet. Men der er fokus på sagen, forsikrer han.

For der er afsat penge på finansloven for 2021 til Nævnenes Hus, så det “varigt kan overholde den politisk fastsatte målsætning om, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på tværs af Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet maksimalt er 6 måneder,” skriver erhvervsministeren fra Thy.

Det svar redder ikke dagen for borgmester Mogens Christen Gade i Jammerbugt.

“Det er en gummiformulering. Det kan godt være, at man kan leve med en sagsbehandlingstid på seks måneder, men så skal den også bringes derned.”

Og Kollerup skriver vel at mærke om et gennemsnit på seks måneder.

Borgmesteren siger:

“Plansagerne trækker ud, både til frustration for de borgere, der har klaget, til frustration for politikerne og til frustration for naboer og investorer. Alle trækkes rundt i det her fuldstændigt urimelige forum, hvor alle kikker skævt til hinanden, og ingen får afsluttet en sag, som vi kun alle sammen trænger til at få afsluttet, om vi så taber eller vinder.”

“Vi mangler, at de bliver voksne inde i Folketinget og forstår, at når vi skal lave de her planer, som ofte konflikter med borgerne, så er det også rimeligt, at de får truffet en beslutning – om planen kan realiseres,” siger Mogens Gade.

På et møde med Folketingets klima- og energiudvalg i april sagde han:

“Hvem er det der sætter klimapolitikken i Danmark – er det Klagenævnene eller er det Folketinget – der via deres ambitiøse klimaplan sætter dagsordenen?”


Skal journalister have løn ? Hvis ja, tryk her for abonnement


I Wind Denmark, som består af virksomheder og vindmølleejere, mener chefkonsulent Lea Bigom Wichmann, at opstilleren af vindmøller bliver dømt på ny viden, som er kommet frem efter den oprindelige afgørelse. Der kommer ny viden, fordi klagesagerne tager flere år.

“Det forekommer lidt kafkask, og helt uacceptabelt, at det er egen langsommelighed, der er med til at afgøre klagesagerne”, siger hun på organisationens hjemmeside.

Og her kommer flagermusen, damflagermusen, ind i billedet. Det var Planklagenævnet, der i november 2020 dumpede VVM-redegørelsen for et andet nordjyske vindmølleprojekt, Nørrekær Enge ved Limfjorden mellem kommunerne Vesthimmerland og Aalborg. Damflagermusen var ikke undersøgt godt nok i 2014.

Men undersøgelsen levede op til kravene, som de var i 2014, selv om den måske ikke gjorde det seks år senere, mener chefkonsulent Lea Bigom Wichmann fra Wind Denmark.

Af Esben Agerlin Olsen