Mink: Departementschefer talte om at lukke Limfjordstunnellen

(Foto Vejdirektoratet)

Gåden om aflivningen af alle burmink uden lov til det satte Minkkommissionen på arbejde lørdag. Et centralt vidne fra det daværende Miljø- og Fødevareministeriet blev afhørt i Retten på Frederiksberg i hovedstaden.

Limfjordstunnellen. Foto Vejdirektoratet.

Vidnet, afdelingschef Tejs Binderup, fortalte, at det på et møde mellem departementschefer først i november 2020 var på tale at lukke Limfjordstunnellen for at bremse en frygtet mink-variant af corona-virus.

Tanken blev dog snart opgivet igen, da landets ledende embedsmænd blev klar over, at den frygtede variant cluster-5 hørte til i september.

Det var den, der satte den store aflivning i gang. Men det spørgsmål hører ikke til kommissionens opgaver at finde svar på.

Afdelingschef Tejs Binderup fortalte også, at den sagsfremstilling – cover – som hans ministerium havde skrevet om mink, blev ændret en del, da sagen var overtaget af Justitsministeriet, inden den skulle op i regeringens koordinationsudvalg sent om aftenen 3. november 2020, da beslutningen blev truffet.

Den fremstilling, som skulle være en forside endte med at være et bilag.

“Først ni minutter, efter at mødet i regeringens koordinationsudvalg begyndte, får jeg den version, hvor jeg kan se, hvad der er ændret,” fortalte Tejs Binderup.

Slettet var hans bemærkning om, at en aflivning af alle mink ville være fatalt for erhvervet.

Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke vil have stående, at hvis man slår alle dyr ned, så lukker man branchen,” sagde Tejs Binderup.

Helt ændret var oplysninger om, at det ville tage en måned at slå alle mink ned, når tempoet kun var 100.000 mink om dagen. Det langsomme tempo skyldtes, at politiet og militæret nægtede at gå ind på smittede minkfarme ifølge vidnet.

På det tidspunkt ville kun myndigheder under Miljø- og Fødevareministeriet og Beredskabsstyrelsen gå ind på de smittede farme, hvor aflivning begyndte i oktober.

Tejs Bindrup skrev en sms til sin egen departementschef Henrik Studsgaard, som sad med ved det igangværende møde i regeringens koordinationsudvalg.

“Jeg skriver, hvad der er misvisende, og hvad relevant, der er taget ud,” sagde Tejs Binderup.

“Det er mærkeligt at få noget, som er rettet, efter at mødet er gået i gang,” sagde han.

Han mente, at den endelige sagsfremstilling, som regeringen fik, var blevet faktuelt forkert og forvrænget.

En af ændringer var, at Miljø- og Fødevareministeriet i samarbejde med sundhedsmyndighederne havde foreslået, at begynde aflivning sydfra og vente med de besætninger, som blev smittet først, da de formodentlig ikke ville blive smittet igen.

Det blev i fremstillingen fra Justitsministeriet ændret til, at det nuværende tempo var uacceptabelt.

Dokumenter, som blev fremlagt i retten viste, at materialet til mødet i regeringens koordinationsudvalg blev udsendt fra Statsministeriet knap halvanden time inden mødet.

Det nåede dog ikke frem til departmentchefen i Miljø- og Fødevareministeriet eller afdelingschefen, som blev afhørt lørdag i over seks timer.

En anden af hans hovedpointer var, at hans ministerium tydeligt havde understreget, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink.

Det stod i materialet, som imidlertid blev til et bilag længere nede i sagen, som regeringen fik forelagt.

Tejs Binderup opfattede regeringens besked om aflivning som en politisk udmelding, der så skulle udmøntes i lov, som det ofte sker.

Retten på Frederiksberg

Minkkommissionen er ikke nået frem til, hvorfor aflivningen uden for de smittede farme og zonerne omkring dem ikke blev stoppet, da det stod helt klart, at ingen lov tillod det.

Dagens møde viste tiltagende kamp om at udpege den eller de ansvarlige.

Tejs Binderup blev krydsforhørt af advokaterne – bisiddere – for statsminister Mette Frederiksen (S), sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og chefkonsulent Johan Philip Zilmer-Bülow i Statsministeriet.

Chefkonsulenten udsendte de stregede og ændrede papirer til mødet koordinationsudvalget – uden at sende dem til de centrale personer i Miljø- og Fødevareministeriet, inden det afgørende møde begyndte med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen.

Mogens Jensen (S), som blev fyret som fødevareminister i mink-sagen, skal afhøres i næste uge.

Af Esben Agerlin Olsen