ANNONCE

Mogens Jensens version af mink-sagen

Mogens Jensen (S) gik af som fødevareminister på af mink-sagen.

Tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S) blev afhørt som vidne i Minkkommissionen torsdag.

9.25

“I mit ministerium har man slet ikke talt om at aflive alle mink før mødet 3. november.” (hvor regeringens koordinationsudvalg traf beslutningen, red.)

9.37

Udspørgeren fremlægger dokument fra 20. september, hvor der står, at aflivning af alle mink kræver lovændring. Mogens Jensen forklarer, at det er et materiale til et forberedende møde, som han ikke skulle deltage i. Han husker ikke materialet.

“På det tidspunkt er der ingen diskussion om at aflive alle mink”, siger Mogens Jensen.

9.55

Mogens Jensen forelægges en mail, hvor en sekretær til en departementchef skriver 30. september kl. 18:57,

“MUJ (Martin Ulrik Jensen) har fået denne: Tilsyneladende meget tæt på at STM sætter militæret ind for at gasse alle mink i aften.”

Mogens Jensen deltog i det møde, som der refereres til, men han husker ikke, at det blev nævnt, fortæller han til Minkkommissionen.

10.35

Kommissionen holder pause i et kvarter.

Mogens Jensen har netop fortalt, at han husker i begyndelsen af november – inden beslutningen om masseaflivning – talte med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om manglende sundhedsmæssige vurderinger.

“Vi presser på for at få det,” siger Mogens Jensen.

Minkavlerne har presset på for at få svar på, hvad der skal ske på længere sigt, fortæller den tidligere minister.

Mange af hans svar denne formiddag har været, at han ikke huskede de konkrete dokumenter og møder. I oktober har han fokuseret på, at der skulle aflives smittede mink og i zonerne omkring de smittede farme.

Et dokument har vist at Statsministeriets departmentschef, Barbara Bertelsen, krævede svar fra departementschefen i Miljø- og Fødevareministeriet om antallet af containere til de døde mink.

I et referat fra et morgenmøde i Miljø og Fødevareministeriet 2. november står der:

(DC betyder departementschef. BB eller BBB er Barbara Beatrice Bertelsen)

“DC har været i kontakt sms med BBB om udviklingen henover weekenden. DC til BB: vi er kommet godt op i gear….BB tilfreds med svar.”

10.55

Mødet genoptages. Formanden for kommissionen, Michael Kistrup, fortæller, at der ikke bliver tid til at afhøre Søren Andersen i dag.

Han var særlig rådgiver for Mogens Jensen. Han var en meget tæt rådgiver, fortalte Mogens Jensen tidligere på dagen. Mange af deres møder var kun mellem de to.

11.00

Mogens Jensen fortæller, at det først var under et møde 2. november med Kopenhagen Fur, at han hørte om en ny, alvorligere melding fra Kåre Mølbak, Statens Serum Institut (SSI).

Han blev overrasket, også over at få beskeden på den møde, det skete.

Det var mærkeligt at få sådan en besked fra en interesseorganisation, siger han.

En bisidder, advokat for en afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet, bryder ind og siger, at hans klient Tejs Binderup huskede at Mogens Jensen blev informeret inden mødet med Kopenhagen Fur.

Mogens Jensen erklærer sig så enig i, at det nok er rigtigt – at han blev informeret om den nye SSI-melding lige inden mødet med Kopenhagen Fur.

11.20

Det var Justitsministeriet, som forberedte mink-sagen til det afgørende møde i regeringens koordinationsudvalg 3. november, fortæller Mogens Jensen. Han kan ikke huske, hvornår han fik at vide, at Justitsministeriet overtog sagen fra hans ministerium.

Det var på mødet koordinationsudvalget, at masseaflivningen blev besluttet.

11.50

Mogens Jensen husker ikke, om han talte med sin departementschef inden mødet i koordinationsudvalget, hvor dokumenterne blev fremsendt få minutter forinden.

“Jeg har ikke læst bilag, inden mødet startede,” siger Mogens Jensen.

Mogens Jensen husker, at mødet blev udsat fra klokken 21 til 21.30

“Jeg kan ikke huske, hvem der forelagde sagen. Det vil være naturligt, hvis det var Justitsministeriet”, siger Mogens Jensen.

“Jeg er også selv hurtigt af den opfattelse at det er rigtigt at gøre”, siger Mogens Jensen om beslutningen om af aflive samtlige mink.

Han fremlagde ikke noget selv. Så ville han kunne have huske det, fortæller han.

“Det er jo to andre modeller, der bliver lagt frem,” siger han.

Der var ikke meget diskussion om de modeller, der var belyst i oplægget til mødet, fortæller Mogens Jensen.

Diskussionen var om det forslag der kom frem om aflivning af samtlige mink.

Det var enten Justitsministeriet eller Sundheds- og Ældreministeriet, som kom med det konkrete forslag, som blev vedtaget, fortæller Mogens Jensen.

12.15

Der var kun seks minutter til at læse bilagene, inden mødet gik i gang ifølge Mogens Jensen.

Udspørger Jakob Lund Poulsen vil vide, om nogen bad om en læsepause.

“Jeg tror ikke, at nogen troede, at materialet var dårligt,” svarer Mogens Jensen.

12.25

Kommissionen holder frokostpause i 45 minutter. Mogens Jensen har lige fortalt om en sms-korrespondance med sin departementschef under mødet i regeringens koordinationsudvalg 3. november.

Det handler om, hvor lang tid aflivning vil tage. Mogens Jensen mener i første omgang, at det handler om den oprindelige plan om de smittede og zonedyr. Han ændrer det til, at det godt kan handle om aflivning af alle dyr.

Det kan være, at nogen på regeringsmødet har spurgt, hvor lang tid, det vil tage, mener Mogens Jensen.

Svaret fra departementschef Henrik Studsgaard er 2-3 uger.

13.45

Mogens Jensen fortæller, at han ikke inden afsendelse så det første brev til minkavlerne, som de forstod som et pålæg om at slå alle dyr ned, også uden for risikozonerne.

13.48

Først lørdag 7. november 2020 kl. 18.31 får Mogens Jensen besked pr. mail fra sit ministerium om, at der mangler lovhjemmel til aflivning alle mink, fortæller han. Mailen vises frem i kommissionen.

Udspørger Jakob Lund Poulsen vil gerne være helt sikker.

“Var det her første gang du hørte problemer med hjemmelsgrundlaget?”

Mogens Jensen: “Ja, det var det.”

14.06

Mogens Jensen retter pegefingeren på Fødevarestyrelsen omkring en skriftligt udtalelse, han sendte til flere medier søndag 8. november, da det stod klart, at der manglede lovhjemmel.

“Derfor har man vurderet at man ikke kunne afvente ny lovgivning”, stod der i udtalelsen.

“Man” er Fødevarestyrelsen, forklarer Mogens Jensen, ikke regeringen. Udtalelsen til pressen var i anledning af brevet, som avlerne opfattede som et påbud.

Udspørgeren spørger, om det ikke regeringen, der er “man”.

14.30

Udspørgeren fremlægger flere dokumenter, som tyder på, at Mogens Jensen blev orienteret om den manglende lovhjemmel en eller to dage før lørdag 7. november, som Mogens Jensen fastholder.

Ifølge et notat fra afdelingschef Tejs Binderup i Miljø- og Fødevareministeriet skulle ministeren sige:

“På pressemødet onsdag var jeg ikke klar over den manglende hjemmel. Det blev jeg torsdag.. det ærgrer mig da dobbelt op, at vi i ministeriet fredag får udsendt det omtalte brev.” 

14.44

Et andet sted står der som foreslået udtalelse fra Mogens Jensen:

“Miljø- og Fødevareministeriet får torsdag 5. november i dialog med Justitsministeriet afklaret, at der ikke vurderes at være hjemmel til at påbyde nedslagning uden for zonerne, og at der skal et hastelovforslag til. Samme dag bliver jeg orienteret herom.”

Mogens Jensen fastholder flere gange, at han først blev orienteret lørdag 7. november. Og han husker tidspunktet, som han også gentager flere gange 18.31.

Han vil gerne tilføje:

“Mine embedsmænd arbejdede under uhyrligt pres, og jeg har stor respekt for det arbejde, de lavede. Det har også indflydelse på, hvorfor denne sag er havnet, hvor den er,” siger han.

14.59

“Jeg ikke selv af den opfattelse, at der er sket et lovbrud,” siger Mogens Jensen efter spørgsmål fra bisidderen for Tejs Binderup.

15:30

Mogens Jensens daværende særlige rådgiver nåede ikke at komme i vidneskranken torsdag. Til gengæld kunne kommissionen se en sms fra Søren Andersen til den senere afsatte minister. Den blev sendt under mødet i regeringens koordinationsudvalg, hvor masseaflivningen blev besluttet.

Der står:

“Hun kommer simpelthen til at kalde os uansvarlige og sige, at vi ikke tager det alvorligt, når du foreslår vores linje. Det er altså vildt.”

“Hun” er formodentlig statsminister Mette Frederiksen. Det kunne også være hendes departementschef Barbara Bertelsen.

15.48

Afhøringen af Mogens Jensen er slut.