Officielt: Politiets ulovlige actioncard skal granskes

(Foto Danske Minkavlere)

Det tog noget tid, men nu er der endelig formelt skrevet et tillægskommissorium, så Minkkommissionen også skal undersøge politiets ulovlige action-card (talepapir) i sagen om aflivning af alle mink sidste år.

Minkgård. Foto Danske Minkavlere.

Midt i oktober blev alle partier i Folketinget enige om, at undersøgelsen af hele minkaffæren skal udvides, så den også omfatter de opringninger, som politiet foretog til minkavlerne.

Politifolk ringede og sagde, at myndighederne ville komme og hente minkene fra raske farme uden for risikozonerne, hvis minkejerne ikke ville åbne dørene for, at myndighederne kunne komme og tælle dem.

Og hvis minkejerne ikke samarbejdede frivilligt, ville myndighederne alligevel komme og “tømme besætningen”. De kunne altså vælge mellem at samarbejde eller ikke. Dyrene skulle væk på grund af corona-frygt.

Optællingen var nødvendig for den tempobonus, som minkejerne kunne opnå, hvis de fik aflivet inden for bestemte deadlines.

Det ulovlige bestod i, at der ikke var nogen lov, som tillod myndighederne at aflive raske dyr uden for risikozonerne, som var oprettet af frygt for corona-virus. Der var heller ikke nogen lov til at beordre minkejerne til selv at aflive deres dyr.

Alligevel blev politifolkene instrueret i at sige sådan her til de minkejere, som ikke frivilligt ville lade myndighederne komme i på farmen:

“Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?“.

Advokat kom ikke langt

Tillægskommissoriet kommer, efter at advokat Claus Guldager i første omgang undersøgte sagen. Han nåede frem til, at actioncardet indeholdt “urigtigt” indhold, men kunne ikke finde frem til, hvem der havde gjort hvad og hvorfor.

Uden at sætte navn på mente advokaten, at fejlen var begået af en underordnet i politiet. Advokaten mente også, at regeringen har vist modvilje mod at besvare spørgsmål fra Folketinget i sagen.

Rigspolitichef så ikke noget

Rigspolitichef Thorkild Fogde afviser at have set actioncardet, inden det blev anvendt.

“Kritikken mod mig for bevidst at have brudt loven, gør dog, at jeg som rigspolitichef finder det nødvendigt at præcisere:”

“Jeg har hverken set eller godkendt det pågældende actioncard, og jeg har ikke deltaget i udarbejdelsen eller anvendelsen af det”, siger rigspolitichefen blandt andet.

Minkkommissionen foretager i øjeblikket afhøringer af embedsmænd og ministre for at opklare hele sagen. Nu skal kommissionen – en dommer, en professor og en advokat – altså også undersøge:

“på hvilket grundlag, af hvem og hvorfor det blev besluttet, at politiet skulle kontakte minkavlerne uden for smittezonerne, og redegøre for, hvem der traf beslutningen om at udarbejde action cardet, hvornår beslutningen blev truffet, samt om action cardet blev kvalitetssikret, og i givet fald hvorfor ikke.”

Det står i tillægskommissoriet.

Af Esben Agerlin Olsen