Har slettevirus inficeret Statens Serum Institut ?

(Typisk uddrag fra aktindsigten)

I forbindelse med sagen om corona i mink er det kommet frem, at sms’er og en vigtig sætning i et mødeoplæg er blevet slettet.

Hvis en human virus kan mutere til en computervirus, så er selve Statens Serum Institut genneminficeret af slettevirus. Det viser en anmodning af aktindsigt, afgivet for over et år siden.

Fra aktindsigten

Nordtinget søgte om aktindsigt 6. oktober 2020. Den sidste del af aktindsigten er nu kommet. Det drejer sig om 483 dokumenter, som ifølge instituttet udgør den sidste del af aktindsigten.

Det har været et meget stort arbejde for instituttet at gennemgå alle dokumenterne for derefter at strege det meste ud.

Der kan ikke umiddelbart søges i indholdet af dokumenterne. Man kan for eksempel ikke søge på “Kåre Mølbak” og så få de dokumenter, hvor en af de centrale figurer i minksagen optræder.

Kåre Mølbak, Statens Serum Institut.

Selv hvis man rent teknisk kunne, så er det altså usandsynligt, at teksten ville kunne læses.

Et centralt dokument

Et helt centralt dokument er fra 3. november. Det var den aften, regeringen besluttede, at samtlige mink skulle udryddes, også raske mink og avlsmink.

Notatet fra seruminstituttet den dag hedder:

“Notat til orientering vedr. ny fund af virusmutation i mink”

Indholdet, som her bringes i sin helhed, skuffer den interesserede læser:

Et andet dokument hedder :

“VIGTIGT_TO Nyhed – Minkavlere fik ikke brev om ansatte SUMS KOMMENTARER” (SUM er Sundhedsministeriet, red.)

Når man åbner dokumentet, er hele teksten imidlertid overstreget. Det er end ikke til at læse datoen eller hvem, der har skrevet dokumentet til hvem.

Begyndelsen af dokumentet kommer her:

Slutningen er en variation over begyndelsen:

Det mellemliggende er også sorte linjer af varierende længde.

Nordtingets anmodning om aktindsigt for snart 14 måneder siden handlede om dokumenter for perioden 17. juni til 1. oktober 2020.

Interessen for den periode skyldes, at syge mink ikke blev slået ned om sommeren i 2020.

Ingen af dokumenterne, som er “udleveret”, handler om juni eller august. I så fald er det overstreget, hvad det meste er.

Mange af dokumenterne handler om perioden efter 1. oktober, som anmodningen ikke omfattede.

Her er der tale om meroffentlighed, oplyser Statens Serum Institut. Inden frigivelsen af dokumenterne har instituttet haft kontakt med Minkkommissionen og WHO, verdenssundhedsorganisation, som der skulle tages hensyn til.

Nordtinget har fået “delvis aktindsigt”, skriver seruminstituttets jurist uden at overdrive.

Han leverer en 19 siders redegørelse for, hvorfor nogle dokumenter er udleveret og andre ikke.

Han begrunder de mange overstregninger med offentlighedsloven. Den kan fjerne retten til aktindsigt, hvis en minister kan få brug for rådgivning af sine embedsmænd.

“Retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder eller forskellige ministerier på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, jf. offentlighedslovens § 24, stk. 1.

Nordtinget havde dog ikke bedt om korrespondance mellem ministeriet og andre. Anmodningen gik på korrespondance mellem seruminstitutet på den ene side og på den side Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen  Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sundhedsstyrelsen fik en tilsvarende anmodning om aktindsigt. Den kom i etaper, men var afsluttet i løbet af en måned.

Af Esben Agerlin Olsen