Dybvad på vindmøllens side i kirkefejde om udsigt

(Foto/visualisering HOFOR/URLAND)

Er udsigten til store, energirigtige vindmøller et kønt syn, hvis man kommer ud fra landsbykirken efter et bryllup – eller en bisættelse ?

Sådan vil udsigten blive fra Gundersted kirke, hvis der kommer seks nye vindmøller. Foto/visualisering: HOFOR/URLAND.

I det vesthimmerlandske Gundersted er det et grimt syn, mener biskop Henrik Stubkjær, Viborg.

Han har benyttet stiftets ret til at sætte en kæp i hjulet med en indsigelse mod planer om seks 150 meter høje HOFOR-møller i Bjørnstrup, omkring halvanden kilometer fra kirken, som er fra 1100-tallet.

Hvis en kongelig bygningsinspektør og en biskop holder med kirken, kan en indsigelse virke som et veto, der forhindrer kommunale planer.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek. Foto
fra Folketingets tv.

Sådan skal det ikke være, lød det i folketingssalen onsdag.

Lignende indsigelser kommer mere end en gang årligt. Men vægten af dem bliver ikke den samme i fremtiden, hvis det står til indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S).

Onsdag sagde han i folketingssalen, at han bakker op om et forslag fra Kommunernes Landsforening (KL) om at fjerne det særlige hensyn til den nationale interesse, som kirkerne udgør i kulturarven, i forhold til andre nationale interesser. En af dem er grøn omstilling.

Hensynet til udsigten til og fra kirker skal sidestilles med øvrige nationale interesser.

“Det er et ønske, som jeg i udgangspunktet deler,” sagde Kaare Dybvad Bek.

I mandags var han i Gundersted for selv at se på den konkrete sag, som han dog ikke ville sige noget om i folketingssalen. Ministeren kan ophæve den indsigelse, som stiftet er kommet med imod lokalplanen.

Forinden skal han dog også have talt med kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S). For Bolig- og Planstyrelsen har på vegne af Kirkeministeriet gjort indsigelse mod kommuneplantillægget. Det kan ikke vedtages, før lokalplanen er vedtaget.

2000 kirker

Signe Munk fra SF mente i folketingssalen, at landets 2000 kirkerne har vetoret og dermed kan bremse for den hurtigste vej til grøn omstilling – vindmøller.

Ministeren afviste, at kirkerne har vetoret. Deres indsigelsesret kan ikke fjernes totalt, men den kan centraliseres, så den skal gå gennem ministeriet i stedet for gennem stiftet, sagde han.

For at ændre på det skal hans eget parti Socialdemokratiet først blive enig med forligspartierne Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance.

Loven blev forsøgt ændret i 2016, men stiftets ret til indsigelse blev bevaret efter krav fra Dansk Folkeparti. Den nye formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, har markeret sig som ivrig deltager i kirkelige spørgsmål.

Ifølge Information blev sagen fra Gundersted først til en sag, da et nyt medlem af menighedsrådet blev valgt ind i november 2020.

Borgmesteren i Vesthimmerland, Per Bach Laursen (V), har beskyldt kirken for at sætte kommunens grønne omstilling i stå.

Borgmesteren i Frederikshavn, Birgit Stenbak Hansen (S), som er formand for KL’s miljøudvalg, har sagt i Information, at stiftets indsigelsesret er “en forældet ret”, som er endnu en snubletråd for grøn omstilling.

Stifternes ret til indsigelse står i planlovens paragraf 29, som blandt andet gælder hensynet til kulturarv.

Af Esben Agerlin Olsen

Se flere visualiseringer af de planlagte vindmøller. Tryk her.