Ny dansk dispensation til plantegift, som er forbudt i EU

Et meget giftigt ukrudtsmiddel med et stof, som er forbudt i EU, har i dag fået en ny dispensation af den danske Miljøstyrelsen.

Midlet Reglone er blevet godkendt til brug fra 22. juni til 1. oktober til “nedvisning af kartofler til lagring“, oplyser Miljøstyrelsen i en mail til Nordtinget.

Det handler om kartofler, der skal gemmes for at blive lagt senere.

Reglone kan ætse metaller, er giftigt ved indånding og kan skade nervesystemet, fremgår det af sikkerhedsbladet om produktet.

Fra sikkerhedsblad om Reglone.

Reglone indeholder stoffet diquat, som har været forbudt i EU siden 2020 på grund af stor risiko for sundhed og miljø.

Miljøstyrelsen kan give dispensation til et ikke godkendt pesticidmiddel i indtil 120 dage, hvis der foreligger en fare, der truer en afgrøde, som ikke kan bekæmpes på anden rimelig måde,” står der på styrelsens hjemmeside.

Det er blevet vurderet, om andre midler kunne bruges i stedet for diquat. Et alternativ hedder TopGun Finalsan, som imidlertid koster mere.

Institut for Agroøkologi (AGRO) på Aarhus Universitet. AGRO vurderer, at TopGun Finalsan Koncentrat reelt ikke er et alternativ da prisen er så høj og de store mængder giver en række logistiske udfordringer for erhvervet,” skriver Miljøstyrelsen.

Andre EU-lande har også givet dispensation til diquat ifølge Miljøstyrelsen. Det gælder. Østrig, Estland, Letland, Slovenien, Ungarn og Finland.

Af Esben Agerlin Olsen