Det tog knap fire måneder at finde prislap i nakken på mink-beslutning- nu 20,4 mia. kr.

Det tog cirka tre kvarter for regeringens koordinationsudvalg at beslutte, at alle mink skulle aflives af frygt for corona. Det var ud på aftenen 3. november 2020.

Landbrugs- og fødevareminister Rasmus Prehn (S) foran sit ministerium.

Det tog næsten fire måneder for landbrugs- og fødevareministerer Rasmus Prehn (S) at svare på, hvad beslutningen nu forventes at koste, efter at ministeriet 5. maj 2022 blev spurgt om en aktuel opgørelse. Svaret er dateret søndag 28. august.

Den samlede pris er nu 20,4 milliarder kroner. I lang tid var 19 milliarder kroner det bedste skøn.

De 20,4 milliarder kroner er 10 gange så meget, som regeringen onsdag præsenterede som hjælp til dem, der er særligt ramt af stigende priser. Det står i forslaget til finanslov for 2023.

Godt halvdelen af beløbet i mink-sagen går til erstatning til minkavlerne. Meget går administration, til opgravning af nedgravede mink og nedrivning af minkfarme, som vil vare til 2028 – altså seks år endnu.

Tab af eksportindtægter og Minkkommissionen er ikke regnet med.

Spørgsmålet om prislappen i nakken på minkbeslutningen blev stillet af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalget på vegne af folketingsmedlem Karina Adsbøl, som nu repræsenterer Danmarksdemokraterne.

Hun er ikke i tvivl om, at der er tale om “en skandale af rang”. Hun er meget utilfreds med, at det skulle tage så lang tid at få svar.

“Det er svært at være vagthund i sagen,” siger hun.

Torsten Schack-Pedersen fra Venstre påpeger, at de opdaterede tal ikke indeholder flere penge til minkavlerne, som der var cirka 1200 af, før beslutningen i 2020.

Han kalder det “uanstændigt”, at nedrivningen af de mange farme først ventes færdig i 2028.

2030-plan mink

De enkelte poster i svar til Karina Adsbøl 28. august 2022.

Tallene er skøn i millioner af kroner. (1 milliard = 1000 millioner)

Af Esben Agerlin Olsen